Feestelijke aftrap “Boekstart in de kinderopvang” bij Rollebol

Op 24 januari 2018 heeft wethouder Elly Konijn van onderwijs en kinderopvang het prentenboek van het jaar voorgelezen bij kinderdagverblijf Rollebol. Dit was de feestelijke aftrap van het project “BoekStart in de kinderopvang”. Door bibliotheek Kennemerwaard en Rollebol kindercentra is een samenwerkingsverband getekend. Jan Kallenbach namens Kennemerwaard en Raymond Berghuijs, directeur van Rollebol kindercentra, werden door Elly Konijn gefeliciteerd met dit mooie initiatief. De kinderen luisterden ademloos toe, hoe Elly het leuke verhaal voorlas uit het prentenboek van het jaar “Ssst! De slaapt tijger slaapt”. En dat kan de wethouder uitstekend!

Voorlezen is voor jonge kinderen enorm belangrijk voor de taalontwikkeling en woordenschat. Hoe jonger daarmee wordt begonnen, hoe meer effect het heeft. Van peuters die regelmatig zijn voorgelezen, heeft 70% voldoende woordenschat voor een goede start op de basisschool.

Met BoekStart in de Kinderopvang creëert de Bibliotheek Kennemerwaard in samenwerking met Rollebol kindercentra een rijke en stimulerende leesomgeving voor jonge kinderen van 0-4 jaar. Er is nu een aantrekkelijke leesplek met een ruime collectie van geschikte boeken. De pedagogisch medewerkers van Rollebol kindercentra hebben scholing gehad in interactief voorlezen van jeugdspecialisten van de Bibliotheek en er wordt per locatie een voorleescoördinator opgeleid. We krijgen ondersteuning in het opstellen en uitvoeren van het (voor)leesbeleid en de invulling van ouderparticipatie rond dit thema. Daarnaast organiseert de Bibliotheek jaarlijks een informatiebijeenkomst voor het team en het netwerk van voorleescoördinatoren.

DSC06816-510
DSC06812-308

In samenwerking met de bibliotheek wordt een startcollectie van geschikte boekjes opgebouwd.

De deskundigheid van pedagogisch medewerkers wordt verhoogd. Per kinderopvanglocatie wordt een pedagogisch medewerker door de Bibliotheek opgeleid tot voorleescoördinator. Een aantal pedagogisch medewerkers krijgt een praktische training over alles wat zij moeten weten over voorlezen. Ouders worden erbij betrokken, zodat er thuis ook meer voorgelezen wordt en zij bekend raken met de mogelijkheden van de bibliotheek. Voorlezen krijgt zo een vaste plek in de kinderopvang door het opnemen van een voorleesplan in het beleid. Er wordt samengewerkt met partners in een leesbevorderingsnetwerk.

Een aantal van de pedagogisch medewerkers van Rollebol kindercentra zijn nu opgeleid tot voorleescoördinator. Met een voorleescoördinator op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool is het (voor)leesbeleid goed geborgd. De voorleescoördinator zorgt er voor dat het voorlezen een structurele plek krijgt binnen beleid en uitvoering in de Kinderopvang. Het gaat hierbij om: ontwikkelingsgebieden Riksen-Walraven, leesomgeving, soorten boeken, digitale prentenboeken, ouderbetrokkenheid, sociale kaart leesbevorderende activiteiten en voorleesplan. De voorleescoördinatoren bij Rollebol kindercentra beschikken nu over basiskennis van jeugdliteratuur voor de doelgroep nul- tot vierjarigen en hebben een realistisch voorleesplan geschreven voor de eigen locaties.

DSC06830-328
Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding