Onthulling naam en logo “Jenaplan kindcentrum Alkmaar”

Op woensdag 30 september was er in de Snaarmanslaan een klein feestje voor de kinderen van basisschool Bello en Kindercentrum Stoombol. Sinds schooljaar 2018-2019 zijn de handen ineengeslagen om naast het bestaande onderwijs ook volwaardige kinderopvang in het monumentale pand te realiseren. Naast BSO en Peuteropvang is met de start van de 0-4 jarigen groep is deze doelstelling behaald.

Om te benadrukken dat er niet alleen organisatorisch, maar juist ook in pedagogische aanpak met elkaar samengewerkt wordt, is er gekozen om de jenaplanvisie in de naam terug te laten komen:

Jenaplan Kindcentrum Alkmaar. Hiermee heeft het pand haar eigen naam gekregen. Binnen Jenaplan Kindcentrum Alkmaar vinden naast onderwijs en opvang ook brede schoolactiviteiten plaats. Na schooltijd worden er geregeld activiteiten aangeboden waar kinderen kennis kunnen maken met bijvoorbeeld muziek, techniek, theater of sport. Dit in samenwerking met partners als Artiance, De Kaasfabriek en Alkmaar Sport.

Door één van de kinderen van Bello en één van de kinderen van Stoombol werd de nieuwe naam met bijbehorend logo in bijzijn van de rest van de kinderen onthuld.

Het was een grootse viering in kleine setting, het grote feest laat in deze tijd nog even op zich wachten.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding