Kinderopvang én continurooster

Buitenschoolse opvang op maat
Sommige ouders hebben bij het reguliere rooster van school geen kinderopvang nodig. Het kan zijn dat dit door invoer van het continurooster verandert. U kunt niet meer tijdig bij school zijn als uw kind uitkomt. Daarvoor heeft Rollebol kindercentra een aangepast aanbod, speciaal voor kinderen van scholen met een continurooster. Alle informatie over de mogelijkheden vindt u op de achterzijde van dit blad.

Openingstijden bij een continurooster
De buitenschoolse opvang gaat van start als de schooltijd eindigt.
We brengen de opvanguren in een blok van een aantal uren in rekening, omdat er dan continuïteit gerealiseerd kan worden en de uurprijs minder hoog is.

Goed nieuws!
De overheid heeft voor 2016 de normvergoeding voor kinderopvang weer geïndexeerd en de inkomensafhankelijke bijdrage van de Belastingdienst is verhoogd.

Goed nieuws want Rollebol kindercentra biedt de basispakketten aan voor een uurtarief dat nagenoeg gelijk is aan het normbedrag van de kinderopvangtoeslag (bijdrage van de belastingdienst in de kosten kinderopvang). Dat betekent dat ouders over het totale bedrag de inkomensafhankelijke bijdrage ontvangen.
De kosten voor de tussenschoolse opvang komen te vervallen. Ofschoon de kosten voor buitenschoolse opvang inkomensafhankelijk zijn, mag gesteld worden dat de toegankelijkheid gewaarborgd blijft. In sommige gevallen bent u zelfs voordeliger uit. Uiteraard is ons BSO tarief inclusief, dus geen bijkomende kosten voor voeding en vervoer met de busjes. Daarenboven worden de uitstapjes en veel reguliere naschoolse arrangementen gratis vertrekt. Het kan zijn dat we voor bijzondere evenementen een kleine bijdrage moeten vragen.

Aanbod
Rollebol kindercentra vindt vanuit de visie “Bredeschool en samenwerking” het belangrijk om binnen een cluster samen te streven naar het bieden van een laagdrempelige voorziening voor ouders en kinderen. Met een breed aanbod willen we netwerkverbindingen leggen tussen school, opvang en vrije tijd en tegemoet komen aan brede belangstelling van kinderen. Scholen in Alkmaar zijn bezig met de invoering van het continurooster. Een continurooster geeft de BSO de mogelijkheid om beter in te spelen op de behoefte van ouders en kinderen. Bovendien is er na jaren waarin het accent sterk lag op uitbreiding van kindplaatsen nu steeds meer behoefte aan een aantrekkelijker opvangaanbod.

Wij richten ons daarom op een aanbod met diversiteit in de naschoolse activiteiten. Voorbeeld is de mogelijkheid om het ABC zwemdiploma te behalen tijdens de BSO.

Kosten
De kosten voor TSO komen te vervallen.
In veel situaties is het verlengen van de BSO tijden ten gevolge van het continu rooster voordeliger.
Laat bij onze Centrale administratie voor uw situatie een berekening maken voor het arrangement naar keuze bijvoorbeeld op basis van 40 of 52 weken.
Meer voorbeelden treft u aan in onze flyer Continu rooster.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding