Pedagogische begeleiding van uw kind

Bij Rollebol kindercentra krijgen de kinderen de gelegenheid om te spelen en de wereld om hen heen te ontdekken. De pedagogisch medewerkers begeleiden elk kind op het eigen ontwikkelingsniveau en trachten elk kind dezelfde individuele en groepsgerichte aandacht te geven. Wij houden hierbij natuurlijk rekening met eventuele cultuurverschillen, anderstaligen en achterstandskinderen. Tijdens de begeleiding wordt er aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de lichamelijke (motorische) ontwikkeling, de verstandelijke (cognitieve) en creatieve ontwikkeling, de ontwikkeling van de identiteit en zelfredzaamheid en de taal- en spraakontwikkeling.

Alle medewerkers voldoen aan de gestelde kwalificatie-eisen conform de cao Kinderopvang. In het personeelsdossier zijn diploma’s en certificaten geregistreerd, waardoor overzicht is dat medewerkers over de juiste kwalificaties beschikken. Daarnaast stellen wij eisen aan het taalniveau van de pedagogisch medewerker.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding