Ons pedagogisch beleid

Rollebol kindercentra heeft een pedagogisch beleid ontwikkeld. Het pedagogisch beleid is in de eerste plaats bedoeld voor de ouders/verzorgers die hun kinderen bij Rollebol kindercentra hebben geplaatst. Daarnaast is het een leidraad voor instanties met een (gedeelde) verantwoordelijkheid op het gebied van kinderopvang. Maar bovenal is het een richtsnoer voor onszelf. Onze pedagogisch medewerkers dienen op de hoogte te zijn van ons pedagogische beleid. Zo is het een hulpmiddel bij het inwerken van nieuwe pedagogisch medewerkers. Daar Rollebol kindercentra, gezien de behoefte aan kinderopvang, een groei doormaakt denken wij met het beleidsdocument de synergie binnen ons kinderdagverblijf te verstevigen als het gaat om visie, werkwijze en de aanpak.

Met ingang van 1 januari 2005 hebben wij in Nederland te maken met de Wet kinderopvang. Deze wet heeft veel nieuwe ontwikkelingen gebracht. Dit betekent, dat een aantal richtlijnen die voor deze tijd bestonden, veranderd of aangepast zijn. De introductie van wet IKK per 1 januari 2018 is ondermeer voor ons aanleiding geweest om ons pedagogisch beleid af te stemmen op de nieuwe ontwikkelingen, zodat deze voldoet aan de eisen van de wet.

In ons pedagogisch beleid gaan wij uit van de vier opvoedingsdoelen van Riksen-Walraven. Deze opvoedingsdoelen zijn emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het eigen maken van normen en waarden. Ieder opvoedingsdoel wordt geheel uitgewerkt aan de hand van vijf vormen van pedagogische inzet, namelijk de leidster-kind interactie, de binnen & buiten ruimten, de groep en activiteiten en spelmateriaal.

Een uitgebreide versie van ons pedagogisch beleid is op aanvraag beschikbaar. Het pedagogisch beleid is voor onze pedagogisch medewerksters vertaalt naar het pedagogisch werkplan, dat ze in de dagelijkse praktijk hanteren. Deze documenten zijn voor onze medewerksters op iedere vestiging beschikbaar in het Rollebol kwaliteitssysteem op ons Rollebol Kwaliteit Systeem (RKS).

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding