Verlengde opvang, “in te roosteren” opvang en flexibele opvang

Niet alle ouders werken van 09:00 tot 17:00 uur op maandag tot en met vrijdag. Met de invoering van de 36-urige werkweek worden langere dagen gemaakt ten gunste van bijvoorbeeld een extra dag per week (aansluitend op het weekend) vrij.
Maar ook verschoven diensten en ploegendiensten komen veelvuldig voor, waarbij ouders niet altijd oplossingen kunnen vinden voor de opvang van het kind. Wij van Rollebol kindercentra zien dat de kindercentra in het algemeen onvoldoende mogelijkheden bieden om aan de kinderopvangwensen te voldoen. Het betreft met name ouders die op onregelmatige tijden werken, zoals werkroosters voor een bepaalde periode of zelfs onzekere werktijden.

Rollebol kindercentra wil binnen haar mogelijkheden de behoefte aan flexibele en verlengde opvang inkleuren voor u als klant. Rollebol kindercentra pikt hiermee het signaal uit de markt op en onderscheidt zich positief van andere kinderdagverblijven door specifieke vormen van kinderopvang te bieden. Wij bieden niet alleen reguliere maar ook verlengde opvang, in te roosteren dagdelen en flexibele opvang voor kinderen van 6 weken tot en met 12 jaar.

Bij reguliere opvang wordt uw kind op vaste dagdelen ingeroosterd, waar beperkt van kan worden afgeweken. Er is een regeling voor ruildagen. Bij in te roosteren dagdelen geeft u door middel van maand of kwartaal roosters aan op welk moment u opvang wenst. Daarnaast biedt Rollebol kindercentra een uniek pakket van zowel verlengde opvang, als ook flexibele opvang. Deze vormen van opvang zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding