Wat is flexibele opvang?

  • Wisselende dagen per week
  • Verschillend aantal uren per week
  • Geen vaste breng- en haaltijden
  • Bijstellingen op het laatste moment mogelijk

Flexibele opvang betekent bij Rollebol kindercentra, dat kinderopvang wordt geboden, waarbij u de mogelijkheid krijgt om het aantal dagdelen te variëren. Ook kunt u de dagen van de week en de tijden waarop uw kinderen van de opvang gebruik maken naar eigen behoefte vastleggen. Tevens kan de opvang per week of per aantal weken worden gevarieerd.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding