Plaatsing bij Rollebol kindercentra

Plaatsing
Twee tot drie weken voor de plaatsingsdatum worden ouder(s) en kind schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek. In de uitnodiging vindt men onder andere de exacte plaatsingsdatum, de groep waarin het kind geplaatst wordt en de namen van de pedagogisch medewerkers. Verder wordt de ouders verzocht een intakeformulier in te vullen. Op dit formulier kunt u bijzonderheden over het kind aangeven. Tevens kunt u aangeven hoe en waar u te bereiken bent tijdens de opvang van uw kind. Tijdens het intakegesprek wordt het vragenformulier besproken.

Voorrangsregeling
In principe geldt bij het toewijzen van plaatsen het moment van aanmelding als enig criterium voor plaatsing. Voorrang bij plaatsing wordt verleend aan kinderen van wie bekend is dat ze een broertje of zusje hebben die al bij Rollebol kindercentra is geplaatst. Tevens houden wij rekening met gezinnen waarvan een kind onderwijs volgt bij basisschool waarmee wij een IKC vormen. 

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding