Vormen van opvang

Rollebol kindercentra biedt “opvang op maat”

Rollebol is een particuliere en professionele kinderopvangorganisatie voor ouders die veel waarde hechten aan kwaliteit, service en flexibiliteit. Ons servicepakket is zo optimaal mogelijk afgestemd op uw eisen en wensen. Wij bieden niet alleen reguliere maar ook verlengde opvang opvang. Voor kinderen vanaf 0 tot 4 jaar is er dagopvang (KDV), vanaf 2 jaar is er peuteropvang (POA) en vanaf 4 jaar is er buitenschoolse opvang (BSO).

Ouders die kiezen voor kinderen in combinatie met de eigen carrière, kunnen bij Rollebol kindercentra terecht voor professionele kinderopvang. Wij krijgen van ouders vertrouwen, omdat we dagelijks goede opvang van hun kinderen kunnen waarborgen. U zult ontdekken dat u aan Rollebol met een gerust hart uw kind kunt toevertrouwen. De kinderen worden opgevangen en begeleid door vaste gediplomeerde en enthousiaste pedagogisch medewerkers in een optimale omgeving.

Kinderdagverblijf

Deze vorm van opvang is bestemd voor kinderen in de leeftijd vanaf 6 weken tot 4 jaar, het moment waarop zij naar school gaan. De opvang is gedurende het gehele jaar open dus ook tijdens (school)vakanties, van maandag tot en met vrijdag, van 07.00 uur tot 19.00 uur. Afhankelijk van de wensen zijn andere tijden mogelijk.

Rollebol kindercentra hanteert zowel de verticale als horizontale groepsindeling. In principe blijven de kinderen gedurende het verblijf zo veel mogelijk in dezelfde groep. Stabiliteit is een belangrijk uitgangspunt van ons pedagogisch handelen.

Tijdens de opvang wordt gezorgd voor verantwoorde (brood)-maaltijden, vers fruit en tussendoortjes. Bijzondere wensen gaan in overleg met de ouders. Voor de “laatblijvers” is er een warme maaltijd. Wij verschonen de kinderen en wassen ze. De ouders behoeven alleen voor voldoende reservekleding te zorgen.

Het is de intentie ook op koopzondagen open te zijn, Natuurlijk zullen wij regelmatig de behoefte van de ouders peilen omtrent onze openingstijden.

Buitenschoolse opvang

Zodra uw kind naar de basisschool gaat, is er de mogelijkheid van buitenschoolse opvang. Deze opvang is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Tijdens de opvang wordt gezorgd voor verantwoorde (brood)-maaltijden, vers fruit en tussendoortjes. Bijzondere wensen gaan in overleg met de ouders. Voor de “laatblijvers” is er een warme maaltijd.

De BSO bij Rollebol bestaat uit:

  • Voorschoolse opvang
  • Tussenschoolse opvang (voor de scholen met dienstverlening van Schoolkinderopvang)
  • Naschoolse opvang
  • Woensdagmiddag / vrijdagmiddag opvang
  • Opvang bij studiedagen van de basisschool
  • Vakantieopvang

Bij sommige vestigingen worden de kinderen onder begeleiding van de leidsters lopend uit school gehaald en naar de naschoolse opvang gebracht. Voor andere vestigingen wordt gebruik gemaakt van een Rollebol busje; de kinderen worden door de pedagogisch medewerker opgehaald en gaan samen naar de naschoolse opvang. De openingstijden zijn afgestemd op de schooltijden van de scholen die zijn aangesloten bij de naschoolse opvang van Rollebol kindercentra in Alkmaar.

De kinderen zijn vrij in hun speelkeuze, waarbij ook tijd en aandacht bestaat voor de kinderen individueel. Binnen de naschoolse opvang begeleiden de leidsters de kinderen in de omgang met elkaar. Kinderen leren naar elkaar te luisteren, te delen en samen te spelen.

Bij de buitenschoolse opvang zijn altijd voldoende leidsters per groep aanwezig; zij hebben een opvoedende, begeleidende en verzorgende taak.

Inschrijven voor buitenschoolse opvang is mogelijk als uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft.

Peuteropvang
Wij bieden uw peuter een veilige speelplek én stimuleren de ontwikkeling van uw kind in brede zin. De kinderen leren samen spelen, samen delen en omgaan met regeltjes en afspraken. Ook stimuleren wij taalontwikkeling door veel met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, verhaaltjes voor te lezen, te vertellen en liedjes te zingen. Intussen houden de leidsters de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten; denk aan de motorische- en taalontwikkeling, maar ook het leren spelen met andere kinderen. Mocht er op een van deze gebieden extra aandacht nodig zijn spelen de leidsters daar direct op in.

Kortom: Peuteropvang geeft kinderen een unieke mogelijkheid om zich al spelend te ontwikkelen. De basisschool is nu nog maar een kleine stap!

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding