Vormen van opvang

Kinderdagverblijf Rollebol biedt “opvang op maat”

Rollebol is een particulier en professioneel kinderdagverblijf voor ouders die veel waarde hechten aan kwaliteit, service en flexibiliteit. Ons servicepakket is zo optimaal mogelijk afgestemd op uw eisen en wensen. Wij bieden niet alleen reguliere maar ook verlengde opvang en flexibele opvang. Voor kinderen vanaf 2 jaar is er POA (peuteropvang Alkmaar) en vanaf 4 jaar is er BSO (buitenschoolse opvang).

Ouders die kiezen voor kinderen in combinatie met de eigen carrière, kunnen bij kinderdagverblijf Rollebol terecht voor professionele kinderopvang. Wij krijgen van ouders vertrouwen, omdat we dagelijks goede opvang van hun kinderen kunnen waarborgen. U zult ontdekken dat u aan Rollebol met een gerust hart uw kind kunt toevertrouwen. De kinderen worden opgevangen en begeleid door vaste gediplomeerde en enthousiaste leidsters in een optimale omgeving.

Kinderdagverblijf – De Verlengde en Flexibele Opvang
Deze vorm van opvang is bestemd voor kinderen in de leeftijd vanaf 6 weken tot 4 jaar, het moment waarop zij naar school gaan. De opvang is gedurende het gehele jaar open dus ook tijdens (school)vakanties, van maandag tot en met vrijdag, van 07.00 uur tot 19.00 uur. Afhankelijk van de wensen zijn andere tijden mogelijk.

Rollebol hanteert zowel de verticale als horizontale groepsindeling. Er zijn drie horizontale groepen waarin baby’s, dreumesen en peuters zijn vertegenwoordigd. Daarnaast is er afhankelijk van de bezetting een verticale groep met kinderen van alle leeftijden van 0 tot 4 jaar, zodat kinderen zich aan elkaar kunnen optrekken en de gezinssituatie zoveel mogelijk wordt nagebootst. In principe blijven de kinderen gedurende het verblijf op Rollebol zo veel mogelijk in dezelfde groep. Stabiliteit is een belangrijk uitgangspunt van ons pedagogisch handelen.

Tijdens de opvang wordt gezorgd voor verantwoorde (brood)-maaltijden, vers fruit en tussendoortjes. Bijzondere wensen gaan in overleg met de ouders. Voor de “laatblijvers” is er een warme maaltijd die wij het liefst  ’s middags serveren. Wij verschonen de kinderen en wassen ze. De ouders behoeven alleen voor voldoende reservekleding te zorgen.

Naast verlengde opvang biedt Rollebol een uniek servicepakket onder de noemer flexibele opvang, waarbij de ouders vrij zijn om het kind op wisselende dagen en tijden te brengen.

Het is de intentie ook op koopzondagen open te zijn, Natuurlijk zullen wij regelmatig de behoefte van de ouders peilen omtrent onze openingstijden.

Buitenschoolse opvang

Met de ingang van het schooljaar 2007-2008 zijn scholen verplicht buitenschoolse opvang voor de school aan te bieden. De opvang op scholen is een ‘opeisbaar recht’ van ouders geworden. Rollebol kindercentra stelt zich voor de school op als een partner. Door een aantal scholen in Alkmaar is Rollebol geselecteerd als dienstverlener voor de Buitenschoolse opvang (BSO).  Wij bieden voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang aan en in de schoolvakanties voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Zodra uw kind naar de basisschool gaat, is er de mogelijkheid van buitenschoolse opvang. Deze opvang is bedoeld voor kinderen van 4 t/m ongeveer 12 jaar.

De BSO bij Rollebol bestaat uit:

  • Voorschoolse opvang
  • Tussenschoolse opvang (voor de scholen met dienstverlening van Schoolkinderopvang)
  • Naschoolse opvang
  • Woensdagmiddag / vrijdagmiddag opvang
  • Opvang bij studiedagen van de basisschool
  • Vakantieopvang

Bij sommige vestigingen worden de kinderen onder begeleiding van de leidsters lopend uit school gehaald en naar de naschoolse opvang gebracht. Voor de meeste vestigingen kan gebruik worden gemaakt van een taxibusje; de kinderen worden dan bij de vestiging voor naschoolse opvang afgezet en door de leidsters opgevangen. De openingstijden zijn afgestemd op de schooltijden van de scholen die zijn aangesloten bij de naschoolse opvang van Rollebol in Alkmaar.

De kinderen zijn vrij in hun speelkeuze, waarbij ook tijd en aandacht bestaat voor de kinderen individueel. Binnen de naschoolse opvang begeleiden de leidsters de kinderen in de omgang met elkaar. Kinderen leren naar elkaar te luisteren, te delen en samen te spelen.

Bij de naschoolse opvang zijn altijd voldoende leidsters per groep aanwezig; zij hebben een opvoedende, begeleidende en verzorgende taak.

Inschrijven voor naschoolse opvang is mogelijk als uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft.

Peuteropvang
Wij bieden uw peuter een veilige speelplek én stimuleren de ontwikkeling van uw kind in brede zin. De kinderen leren samen spelen, samen delen en omgaan met regeltjes en afspraken. Ook stimuleren wij taalontwikkeling door veel met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, verhaaltjes voor te lezen, te vertellen en liedjes te zingen. Intussen houden de leidsters de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten; denk aan de motorische- en taalontwikkeling, maar ook het leren spelen met andere kinderen. Mocht er op een van deze gebieden extra aandacht nodig zijn spelen de leidsters daar direct op in.

Kortom: Peuteropvang geeft kinderen een unieke mogelijkheid om zich al spelend te ontwikkelen. De basisschool is nu nog maar een kleine stap!

Vakantieopvang voor kinderen uit één gezin
Kinderdagverblijf Rollebol biedt de mogelijkheid om in de zomervakantieperiode en de voorjaars- en herfstvakantie oudere broertjes en zusjes t/m 12 jaar bij Rollebol aanwezig te laten zijn.  Er wordt daarbij uitgegaan van dezelfde dagdelen als het kind dat ingeschreven staat bij Rollebol voor reguliere-, verlengde of flexibele opvang. De kosten worden berekend als extra dagdeel. Vakantieopvang moet een maand van te voren worden opgegeven.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding