Brede School en dagarrangementen

Samenwerkingsverband van onze opvang met scholen

Rollebol kindercentra heeft samenwerkingsverbanden met meerdere scholen in Alkmaar. Doel van deze samenwerkingsverbanden is de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Een ander doel is een doorlopende en op elkaar aansluitende opvang te bieden.

Door de samenwerking met scholen ontstaan er mogelijkheden voor de brede sociale ontwikkeling van kinderen, onder andere door een verbreding van het aanbod voor kinderen op sociaal cultureel en sportief gebied. Wij vinden het belangrijk om kinderen niet alleen op te vangen, maar ook iets te bieden op het gebied van bijvoorbeeld de kunstzinnige ontwikkeling van kinderen. Wij zijn uniek in Alkmaar met een Sport BSO en Scouting BSO en Cultuur BSO.

Voor kinderen van de basisschool en kinderen die deelnemen aan de buitenschoolse opvang worden gezamenlijk naschoolse activiteiten georganiseerd. Hierbij valt te denken aan sportactiviteiten, knutselactiviteiten, muziekles, etc. Deze activiteiten vinden zoals vanzelfsprekend plaats onder professionele begeleiding. Er zal in dat geval samenwerking worden gezocht met andere instellingen, bijvoorbeeld werkzaam op het terrein van kunstzinnige vorming of sportverenigingen.

Rollebol kindercentra heeft een aantal vestigingen voor buitenschoolse opvang die samen met scholen een door de gemeente Alkmaar officieel erkende Brede School vormen.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding