Studiebol huiswerkbegeleiding: huiselijke studieclub

Voor meer info gaat u naar Studiebol

Studiebol Huiswerkbegeleiding.pdf

Huiswerkbegeleiding

  • Planning, controle en uitleg (individuele begeleiding)
  • We werken met een groepsgrootte gemiddeld 6 leerlingen per begeleider

Een begeleider specifiek gericht op het vak is aanwezig en neemt de tijd om te overhoren, uit te leggen of proeftoetsen te geven. Het is belangrijk om vooraf wensen en motivatie en de verwachtingen in kaart te brengen. Met ouders en het kind wordt een intake gesprek gehouden. Tussentijdse evaluatie wordt geboden om te bezien of aan de gezamenlijk opgestelde doelen wordt voldaan. Ieder kind is heeft een andere behoefte aan begeleiding. Ons uitgangspunt is om kleine groepen te maken met veel individuele aandacht voor elke leerling. Het opstellen van een werkplan is een standaard onderdeel. De begeleider(s) controleren het maak- en leerwerk en helpen als blijkt dat de stof niet goed is begrepen.

Brugklas ondersteuning

  • Vooral aandacht voor leren leren. We proberen om zelfvertrouwen te kweken.

Zelf planningen maken is een belangrijke basis om gestructureerd te kunnen werken en leren. Systemen aanleren voor talen, zaakvakken en wiskunde. Studievaardigheidstraining is een belangrijk onderdeel voor de brugklassers. Oefenen aan de hand van de opgedragen taken en het huiswerk is van belang. Het huiswerk wordt overhoord en gecontroleerd. Het streven is om alles af te hebben of anders gericht afspraken te maken aan het einde van de huiswerkbegeleiding.
Individuele begeleiding / bijles

  • Indien hulp nodig is bij enkele vakken kan dit worden gegeven in de vorm van bijlessen.

Als blijkt dat naast de huiswerkbegeleiding extra aandacht nodig is voor een bepaald vak, kan extra bijles gegeven worden. De bijlessen vinden plaats op afspraak.

Coaching

  • Plannen van huiswerk en controleren van afspraken via wekelijks contact.

Als de leerling niet geheel zelfstandig het schoolwerk kan organiseren en er geen intensieve individuele huiswerkbegeleiding nodig is, kan coaching uitkomst bieden. Met deze vorm komt de leerling op een vaste middag naar Studiebol en wordt met de coach de planning voor de komende week besproken. We kijken naar problemen bij de uitvoering en we toetsen de voortgang en de resultaten op school. Vervolgens krijgt het kind adviezen. Als het kind ergens mee zit, wordt het geholpen met de vragen.

 

StudiebolHuiswerkbegeleding-banner

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding