Accommodatie

De serviceverlening van de organisatie van Rollebol kindercentra is flexibel. Onze accommodaties zijn erop ingericht om in te spelen op veranderingen in grootte en samenstelling van de groepen of wijzigingen en uitbreidingen in het servicepakket.
Ook in ons accommodatiebeleid is de uitstraling van de factor “flexibiliteit” te onderkennen.

De gebouwen van Rollebol kindercentra zijn het omhulsel van onze organisatie. Ze zijn optimaal ingericht op onze dienstverlening. We geven de accommodaties een goede uitstraling. De inrichting van onze accommodatie is een belangrijk visitekaartje voor u als ouder. Voor ons personeel prettig om in te werken en zeker niet op de laatste plaats voor onze baby’s, dreumesen, peuters, drie-plussers en bso’ers fijn om in te verblijven. De zorg voor de gebouwen en de inrichting weerspiegelt ook de visie van Rollebol kindercentra op het pedagogisch beleid.

De eisen aan de accommodaties zijn afgeleid van de doelstellingen, doelgroep, werkwijze en activiteiten van onze kindercentra.

Belevingswereld

Wij trachten de ruimtes zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Het zijn zeker geen saaie ruimtes. Het kind moet zich uitgedaagd voelen om ontdekkingen te doen: speelgoed in open kasten en wasbakken op kindhoogte. Het kind kan zelfstandig beslissen waarmee het wil spelen en wat het wil doen. Tegelijkertijd proberen we de ruimtes niet te rommelig te laten worden. Het is nuttig als speelgoed soms wordt opgeborgen, waardoor het langer spannend blijft om ermee te spelen. Zo is het ook goed als de poppenhoek eens wordt vervangen door een winkelhoek of de bouwhoek door een autohoek.

Buitenruimte

De buitenspeelplaatsen bieden variatie: bestrating, beplanting, niveauverschil en voldoende speeltoestellen en voorzieningen. Een speelpleintje met alleen maar tegels is niet alleen gevaarlijk, maar ook weinig stimulerend voor de fantasie van kinderen. Het is belangrijk dat de kinderen in principe elke dag kunnen buitenspelen, uiteraard als het weer het toelaat. Bij slecht weer kunnen de kinderen gebruik maken van de grote centrale speelhal of de gymzaal. Uitstapjes naar de Groene voet (park, recreatie, sport, speeltuin) of het Geestmerambacht worden regelmatig gemaakt. Ook staan strand, klimduin, kinderboerderij en speelattracties op het programma.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding