Accommodatie

De serviceverlening van de organisatie van Rollebol kindercentra is flexibel. Onze accommodaties zijn erop ingericht om in te spelen op veranderingen in grootte en samenstelling van de groepen of wijzigingen en uitbreidingen in het servicepakket.
Ook in ons accommodatiebeleid is de uitstraling van de factor “flexibiliteit” te onderkennen.

De gebouwen van Rollebol kindercentra zijn het omhulsel van onze organisatie. Ze zijn optimaal ingericht op onze dienstverlening. We geven de accommodaties een goede uitstraling. De inrichting van onze accommodatie is een belangrijk visitekaartje voor u als ouder. Voor ons personeel prettig om in te werken en zeker niet op de laatste plaats voor onze baby’s, dreumesen, peuters, drie-plussers en bso’ers fijn om in te verblijven. De zorg voor de gebouwen en de inrichting weerspiegelt ook de visie van Rollebol kindercentra op het pedagogisch beleid.

De eisen aan de accommodaties zijn afgeleid van de doelstellingen, doelgroep, werkwijze en activiteiten van onze kindercentra.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding