Betrokkenheid ouders

Rollebol heeft interactie met ouders hoog in het vaandel staan

Als uw kind bij een vestiging van Rollebol kindercentra geplaatst wordt, dragen ouders de zorg voor een belangrijk deel over aan het kindercentrum. Dat is een hele verantwoordelijkheid waarvan wij ons zeer bewust zijn. Daarom is een goed contact met ouders voor Rollebol heel belangrijk. Dit betekent dat zowel ouders als de kinderopvang informatie over en weer moeten kunnen uitwisselen. Die uitwisseling probeert de kinderopvang op verschillende manieren te stimuleren:

Aanname
Voor plaatsing van het kind hebben ouders een aannamegesprek met het hoofd van de vestiging en met de groepsleiding van de groep waar hun kind geplaatst wordt. Na de eerste twee maanden opvang hebben ouders en de groepsleiding een evaluatiegesprek.

Ouderinspraak
De mening van ouders telt. Rollebol kindercentra staat open voor ideeën, maar ook voor kritiek. Wij zijn continu bezig om aan de eisen en wensen van onze klanten te voldoen. Een van de belangrijkste doelstelling van Rollebol is het nastreven van klanttevredenheid. U zult bij Rollebol een open cultuur aantreffen en een prettige en klantgerichte communicatie met alle betrokkenen binnen de organisatie.

Oudercommissie
Elke vestiging heeft een eigen oudercommissie waar ouders kunnen aankloppen met vragen en problemen. Via de oudercommissie is inspraak binnen het reilen en zeilen van de organisatie van Rollebol voor een belangrijk deel geregeld.

Rollebol hecht veel waarde aan de mening van ouders. Ouders kunnen een Oudercommissie oprichten voor iedere vestiging van Rollebol kindercentra. Daarnaast is er een Centrale Oudercommissie, waarin ouders op centraal niveau meepraten over beleidsonderwerpen die voor ouders belangrijk zijn. Iedere ouder kan zich hiervoor verkiesbaar stellen. De leden worden gekozen door de Oudercommissies.

Dagelijks contact
De dagelijkse haal- en brengmomenten zijn voor de ouders en leiding een ideale gelegenheid om informatie uit te wisselen. Ook kunnen ouders in het logboek nalezen hoe het hun kind die dag is vergaan.

Observaties
Jaarlijks observeert een groepsleider elk kind wat uitgebreider. Er wordt dan vooral gekeken naar het welbevinden van het kind. In het groepsoverleg worden de bevindingen besproken en daarna met de ouders doorgenomen. Zonodig wordt de omgang met het kind aangepast.

Ouderavonden
Wij organiseren voor alle ouders elk jaar een gezamelijke ouderavond. Dan worden er inhoudelijke onderwerpen besproken, soms in aanwezigheid van een deskundige. Op de individuele groep vindt ook een ouderavond plaats. Dan worden zowel inhoudelijke als meer praktische onderwerpen aangesneden. Afhankelijk van wat er leeft en speelt op een groep kan een groep nog een ouderavond of een uitstapje organiseren.

Feesten en het dagelijkse gebeuren
Tenslotte betrekken wij ouders bij feesten of uitstapjes, het organiseren en vieren van het verjaardagsfeest van hun kind op de groep en het vieren van gezamenlijke feesten zoals Sinterklaas, het kerstfeest en het paasfeest.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding