Oudercommissie

Medezeggenschap door ouders
Inspraak en medezeggenschap van ouders over het reilen en zeilen bij Rollebol kindercentra vinden we belangrijk. Bij de intake van kinderen informeren wij ouders over de mogelijkheid om deel te nemen aan de OC. Via rolpers laten wij ouders weten of er een OC is per vestiging en wie de leden zijn.

Een ingestelde oudercommissie per vestiging stelt zich tot doel de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders te behartigen. Daartoe heeft een oudercommissie periodiek overleg met de directie van Rollebol kindercentra. Opzet is dat de oudercommissie meedenkt en adviseert, het beleid kritisch volgt en verbeterpunten signaleert. Daarnaast is het de bedoeling dat de oudercommissie meehelpt bij het organiseren van festiviteiten in en om de kindercentra zoals, uitstapjes, open dagen, sinterklaasfeesten etc.

Is een OC eenmaal geformeerd dan zal het streven van de oudercommissie zijn om een goed contact te onderhouden met alle ouders. Dat kan met een actieve OC op verschillende manieren:

  • Informele contacten bij de koffiecorner bij het halen en brengen van de kinderen
  • Tijdens ouderavonden
  • Via de ’contactbus’ in de hal van het kindercentrum
  • Via de e-mail van de centrale oudercommissie oc@rollebol.nl
  • Inzage in de notulen van de OC vergadering via uw locatiemanager

Vanuit alle OC’s per vestiging wordt een centrale oudercommissie geformeerd bij Rollebol kindercentra BV. De centrale oudercommissie behartigt alle overkoepelende belangen van de oudercommissies per vestiging.

Wilt u direct mailen met de OC van de vestiging, dat kan ook via:

Als u interesse hebt voor de OC laat het ons vooral weten zodat wij contact voor u kunnen leggen. Wilt u weten wat lid zijn van een OC betekent? Wij beschikken over een uitgebreide informatieset. Deze kunt u vrijblijvend aanvragen bij de Centrale Administratie, via info@rollebol.nl of telefonisch via 072 5669028.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding