Bedrijfsvorm

Rollebol Kindercentra BV
Ingeschreven bij de KvK Noordwest-Holland onder nr. 37095741

Postbank  9313991

Voor de exploitatie van de vestigingen is Rollebol kindercentra BV verantwoordelijk als onderdeel van de Konvex Holding BV. In deze holding is ook een BV ondergebracht voor het vastgoed van de kindercentra.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding