Pedagogisch medewerkers

De kwaliteit van onze dienstverlening en de aandacht voor het kind is voor een groot deel afhankelijk van onze pedagogisch medewerkers.
Opvang is niet alleen verzorging en verantwoorde voeding. Een deskundige en professionele groepsleiding met pedagogische scholing is onontbeerlijk. Wij werken altijd met gediplomeerde medewerkers.

Om deze kwaliteit te waarborgen, besteedt Rollebol kindercentra veel zorg en aandacht aan haar medewerkers (m/v). Onze medewerkers zijn het hart van onze organisatie. In ons personeelsbeleid is de zorg en aandacht van de directie voor het personeel opgetekend.
Naast zorgvuldige selectie op basis van het door Rollebol kindercentra opgestelde aannamebeleid en de CAO Kinderopvang, dragen wij zorg voor structureel goede werkomstandigheden.
Onze pedagogisch medewerkers staan achter onze formule. Verlengde en flexibele opvang vraagt tenslotte ook flexibele medewerkers.

Bij de inschakeling van oproepkrachten of stagiaires zorgt Rollebol kindercentra ervoor dat zodanig wordt geroosterd dat zij er op de groep nooit alleen voor komen te staan. Er is altijd een bekende, gediplomeerde pedagogisch medewerker aanwezig. Een zieke pedagogisch medewerker wordt onmiddellijk vervangen.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding