Verantwoordelijkheid

Rollebol kindercentra is een particuliere organisatie en heeft korte lijnen naar de verantwoordelijke directie, die dicht bij haar klanten staat.Rollebol kindercentra heeft op basis van het kwaliteitssysteem het HKZ/ISO 9001 certificaat behaald.We voldoen hiermee aan de vastgestelde eisen en normen. Het Keurmerk voert hierop jaarlijks een controle uit. Wij zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) door de gemeente Alkmaar.

De GGD controleert ons op de naleving van wettelijke bepalingen en de verplichte RI (risico- inventarisatie). Rollebol kindercentra draagt zorg voor verzekering van het ongevallenrisico van de kinderen en pedagogisch medewerkers gedurende het verblijf in de kindercentra of op de daarbij behorende terreinen, alsmede tijdens het gaan van huis naar de kindercentra en omgekeerd gedurende ten hoogste een uur voor en een uur na het verblijven in onze kindercentra. Ouders zijn natuurlijk primair verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van hun kind. De verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerkers is en blijft aanvullend in dit opzicht. Onze verantwoordelijkheid en zorg begint zodra het kind door de ouder(s) is overgedragen aan de pedagogisch medewerker. Omgekeerd eindigt de verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker na het overdragen aan de ouder(s).

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding