Peuter survival zwemmen

Zelfredzaam in het water
We leven in een waterrijk land. We recreëren graag met de kinderen bij of op het water. Voor jonge kinderen schuilt daar een gevaar in. Daar komt bij dat jonge kinderen steeds zelfstandiger worden en vaker op verkenning gaan of buiten het zicht van hun ouders raken. Het is daarom belangrijk dat zij zichzelf kunnen redden wanneer ze in het water vallen. Vooral in ons waterrijke land kan daarom niet vroeg genoeg worden begonnen met zwemles.

Zonder angst kopje onder te gaan, moeiteloos weer boven komen en jezelf veilig drijvend houden. Daar moet ieder kind toe in staat zijn. Niet alleen in de beschermde omgeving van het zwembad, maar juist in het onbekende buitenwater. Daarom is een eerste kennismaking met zwemles voor kinderen van 3 jaar van essentieel belang. Bovendien leert de ervaring dat kinderen het fantastisch vinden om te leren zwemmen! Daarnaast levert het ze nog een prachtig diploma op ook.

Vanaf 3 jaar
Bij Rollebol kindercentra bieden we bij de opvang 0-4 jarigen het zogenaamde survival peuterzwemmen aan. Bij het survival zwemmen leren de kinderen zelfredzaamheid in het water. Watervrees wordt weggenomen. Kinderen die nog niet kunnen zwemmen wordt geleerd hoe te reageren als ze in het water terecht komen. Het gaat om lessen voor kinderen vanaf 3 jaar.
Rollebol kindercentra heeft met zwembad De Hoornse Vaart en zwembad De Hout een overeenkomst gesloten met werkplan en veiligheidsprotocol.

Een voordeel is, dat uw kind in een vertrouwde omgeving gaat zwemmen met andere vriendjes en vriendinnetjes van het kindercentrum en vertrouwde pedagogisch medewerksters.

Wanneer zijn de zwemlessen?
Volgens een vastgestelde planning bieden we kinderen de mogelijkheid om zwemlessen te volgen. De kinderen zwemmen zoveel mogelijk in vaste groepen. De duur van de zwemlessen en hat aantal is opgenomen in het rooster.

Hoe gaan de kinderen naar het zwembad?
Rollebol kindercentra zorgt voor vervoer in de eigen Rollebol busjes en/of de Rollebol Stint. De pedagogisch medewerksters van Rollebol kindercentra zorgen voor de begeleiding van de kinderen en helpen ook bij het uit- en aankleden.
Professionele zweminstructeurs verzorgen de zwemlessen. De pedagogisch medewerkster geeft zo mogelijk ondersteuning en participeert in de les.

Kijkdag
Dit programma wordt afgesloten met een les in het bijzijn van de ouders. Tevens ontvangen de kinderen een certificaat. De laatste les is gratis. Dan mogen de kinderen samen met de ouders zwemmen. Opa’s en Oma’s mogen komen kijken en er wordt een diploma verstrekt.

Wat kost de peuter survival zwemles bij Rollebol kindercentra?

We hanteren de tarieven van het zwembad. De kosten voor extra inzet van pedagogisch medewerksters en het brengen en halen met de busjes of de Stint zijn voor rekening van Rollebol kindercentra. Kosten kunt u opvragen via info@rollebol.nl

Geïnteresseerd?
Survival zwemmen van Rollebol kindercentra is een leuke manier om voor te bereiden op de zwemlessen die we bij de BSO aanbieden voor het diploma A, B en C.
Heeft u vragen over de zwemlessen voor 3 jarigen bij Rollebol kindercentra of wilt u uw kind aanmelden, neem dan contact op met onze Centrale administratie 072 – 566 90 28 of info@rollebol.nl

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding