Uniek dienstenpakket

Het primaire doel van Rollebol kindercentra is u de mogelijkheid bieden om de zorg voor uw kinderen (van 6 weken t/m 12 jaar) te combineren met werk, studie of andere maatschappelijke activiteit. Opvang is onze kernfunctie, dat wil zeggen: het leveren van een dienst gericht op goede verzorging, opvoeding en spel- en ontwikkelingsmogelijkheden voor uw kind en het bieden van ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen en ouders.

Afgestemde speelomgeving
Wij creëren een vertrouwde opvangsituatie voor uw kind, die aansluit bij de thuissituatie en bieden uw kind geborgenheid en een veilige sfeer. Het spelen stimuleren wij bij Rollebol kindercentra door een speciaal op de leeftijd afgestemde speelomgeving. Het spel- en ontwikkelingsmateriaal is veelzijdig en op de ontwikkelingsfase van uw kind afgestemd.
Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers geven gerichte spelondersteuning, zowel individueel als in groepsverband.

Ontwikkeling, creativiteit en identiteit

Rollebol kindercentra is een plaats voor ontmoetingen met pedagogische continuïteit. Bij de afstemming met de opvoeding thuis is een goed contact tussen groepsleiding en ouders een voorwaarde. Niet alleen wordt de sociale, emotionele- en motorische ontwikkeling van uw kind gestimuleerd, maar ook wordt getracht creativiteit los te maken en aandacht te geven aan taalontwikkeling. Vanuit onze pedagogische visie neemt hierbij de ontwikkeling van identiteit en zelfredzaamheid een belangrijke plaats in.

Rollebol kindercentra is een plaats met professionele zorg, waar kinderen de ruimte krijgen te spelen en een gezonde ontwikkeling kunnen doormaken. Maar bovenal is het een leuk en gezellig kindercentra voor de kinderen, pedagogisch medewerkers en de ouders

Integrale dienstverlening
Wij zijn geopend van 7:00 tot 19:00 uur, ook tijdens alle schoolvakanties en op lesroostervrije dagen. Ouders die op zoek zijn naar integrale dienstverlening zijn bij ons op het juiste adres. De buitenschoolse opvang (BSO) wordt verzorgd door kindercentra van Rollebol en de tussenschoolse opvang (TSO) wordt met onze organisatie Schoolkinderopvang geboden. Scholen die gebruik maken van deze dienstverlening vallen binnen het verzorgingsgebied van onze kindercentra met buitenschoolse opvang. De BSO staat bol van naschoolse activiteiten, thema’s en dagarrangementen.

Full service concept

Rollebol kindercentra onderscheidt zich onder andere van andere kindercentra door het ‘full service concept’. De kosten voor luiers, babyvoeding, brood, fruit, melk, enzovoort zijn opgenomen in het tarief, dat wij als vergoeding vragen. Dit voorkomt dat u zelf luiers of eten mee moet nemen naar het kindercentrum. Tevens kunnen wij voor u de aanvraag voor kinderopvang toeslag bij de belastingdienst regelen. Dit is een extra service die wij verlenen.

Wij bieden “opvang op maat”.

Kwaliteit waarborgen
Voor Rollebol kindercentra zijn flexibiliteit, klantgerichtheid en kwaliteit dagelijkse aandachtspunten. Alle voorzieningen zijn hierop ingericht. Om de kwaliteit te waarborgen, heeft Rollebol kindercentra diverse beleidsplannen opgesteld, waaronder het pedagogisch beleid. Hierin staat vermeldt hoe we denken over de opvoeding en verzorging van de kinderen en hoe er gewerkt wordt.  De beleidsdocumenten liggen bij onze kindercentra voor u ter inzage. Al het personeel beschikt over een opleiding passend bij zijn of haar functie.  Zaken als hygiëne en veiligheid staan hoog in ons vaandel. Regelmatig worden de voorzieningen geïnspecteerd. Daarnaast vindt controle plaats door de gemeente, GGD en de brandweer. Wij hebben een hygiëne- en veiligheidsbeleid. Ook deze documenten liggen voor u ter inzage.

Aansturing van de organisatie vindt met korte lijnen plaats door de directie. Wij zijn een professionele organisatie die naar eigen inzicht en in interactie met de ouders het beleid vaststelt ten aanzien van personeel, kwaliteit, pedagogisch handelen, nieuwe voorzieningen, werving, locatie, etc.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding