Wet kinderopvang

Op 01/01/2005 is de Wk (Wet kinderopvang) van kracht geworden. Rollebol kindercentra geeft ouders voorlichting over de wijze waarop u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. Indien u dat wenst kunt u bij Rollebol kindercentra uitgebreid geïnformeerd worden over de Wet kinderopvang.

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen.
Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.

Tevens bieden wij ondersteuning bij uw aanvraag voor kinderopvangtoeslag. De aanvraag gaat via formulieren of met uw DigiD code. U kunt dit door ons laten doen en ons machtigen. Op deze wijze ontvangt u een duidelijk gespecificeerde factuur voor alleen de ouderbijdrage.
Wilt u voor uw situatie een berekening ontvangen wat de kosten zijn voor kinderopvang bij Rollebol, neem dan contact op met onze administratie. U krijgt dan vrijblijvend een offerte met daarin een opgave van de hoogte van de kinderopvangtoeslag en de ouderbijdrage.

Voor specifieke vragen over uw situatie bij Rollebol kindercentra kunt u een e-mail sturen naar info@rollebol.nl of u belt met onze administratie 072 566 90 28.
Onze administratieve medewerkers staan u graag te woord of maken een afspraak met u. Wij doen ons uiterste best om al uw vragen zo spoedig en duidelijk mogelijk te beantwoorden.

Bekijk ook de website van de rijksoverheid over kinderopvang en kinderopvangtoeslag.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding