Kinderopvang toeslag en Hulp informatie punt (HIP)

Als sinds jaar en dag bieden wij als kinderopvangorganisatie aan ouders de extra service om de aanvraag voor kinderopvangtoeslag te regelen. Dit geldt ook voor wijzigingen van de kinderopvang-toeslag. Dat is voor de ouder gemakkelijk want de interactie is soms complex en vraagt om een stipte afwikkeling. Deze aanvraag blijft echter een zaak tussen ouder en Belastingdienst. Bij de aanvraag kinderopvangtoeslag is de informatie op de beschikking voor Rollebol van belang om de juiste facturering tussen kindercentrum en klant adequaat te kunnen afwikkelen. Rollebol kindercentra BV is bevoegd om als Hulp Informatie Punt (HIP) voor de Belastingdienst te fungeren. Daardoor kunnen wij onze klanten nog beter ondersteunen bij het aanvragen of wijzigen van de kinderopvangtoeslag. Hieronder volgt uitleg wat deze HIP functie precies inhoudt en wat de voorwaarden zijn.

1. Wat kan een Hulp- en informatiepunt (HIP)?
Een HIP staat in direct contact met de Belastingdienst en werkt als intermediair in de kinderopvang. Wij kunnen echter geen gebruikmaken van de HIP-applicatie om gegevens van klanten in te zien, maar alleen van een telefonische helpdesk.

2. Welke gegevens kunnen wij inzien?
Wij kunnen alleen gegevens inzien die nodig zijn voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag.
NB Dus niet uw gegevens die bij de inkomstenbelasting bekend zijn!!

3. Overeenkomst
Rollebol kindercentra heeft met de Belastingdienst een overeenkomst. Hierin staan de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen vermeld. Vanaf 2009 is er een nieuwe overeenkomst die door ons en de Belastingdienst wordt ondertekend. Wij zijn wettelijk verplicht dit zo te regelen, omdat zorgvuldig met de privacy van onze klanten moet worden omgegaan.

4. Voorwaarden voor kinderopvanginstellingen
Voor kinderopvanginstellingen die HIP zijn, gelden de volgende voorwaarden:

  • De kinderopvanginstelling is officieel geregistreerd
  • De kinderopvanginstelling heeft minimaal 250 kindplaatsen
  • Afwijking van dit aantal is na overleg met de belastingdienst mogelijk
  • De kinderopvanginstelling verleent gratis haar HIP diensten aan de klant. Zij brengt bij de klant aan wie de dienst wordt verleend, dus geen kosten in rekening, en heeft dus geen direct commercieel belang bij het uitvoeren van dienstverlenende taken voor toeslagen
  • De kinderopvanginstelling heeft toestemming van haar klanten om privacygevoelige gegevens op te vragen
  • De organisatie stelt maximaal 3 contactpersonen aan; deze treden op als gesprekspartner van de relatiebeheerder van de belastingdienst, hebben contact met de technische helpdesk en onderhouden de administratie van gebruikers

Meer informatie over het Hulp Informatie Punt via onze Centrale administratie.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding