Kinderdagverblijf

LRK-nummer

GGD inspectie rapport

LRK-kerngegevens

KDV Rollebol

209158098

Buitenschoolse opvang

BSO Bolleboos

102219138

BSO Holderdebolder

542412251

BSO Knikkebol

332809602

BSO Knikkebol dependance Durv!

208660057

BSO Knikkebol Regenboog Tochtwaard

102325534

BSO Rollebol

101450977

BSO Skippybol

587864539

BSO Stoombol

318902205

ScoutingBSO KinderBolwerk

193437193

SportBSO Stuiterbol

397137692

Peuteropvang Alkmaar

Peuteropvang Rollebol

209158098

Peuteropvang Knikkebol

158468764

Peuteropvang Holderdebolder

153345147

Peuteropvang Stuiterbol

176145011

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding