Machtiging kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag in mindering op uw factuur
De KO-toeslag van de Belastingdienst wordt automatisch door ons in mindering gebracht op uw factuur, als u daartoe Rollebol kindercentra machtiging hebt verstrekt.
Als dit niet in overeenstemming is met de beschikking die u heeft ontvangen kunt u contact opnemen met onze centrale administratie 072 5669028 of info@rollebol.nl

De Belastingdienst is bereikbaar op telefoonnummer 0800 0543.

Aanvullende bijdrage van de gemeente in mindering op uw factuur
Deze aanvullende bijdrage wordt niet automatisch verlengd of aangevraagd. Dit dient u bij de gemeente aan te vragen voor het betreffende jaar. Wij kunnen u daarbij behulpzaam zijn en contact voor u opnemen met de gemeente.

Rollebol kopie van de beschikking van de Belastingdienst verstrekken
Als u zelf uw kinderopvangtoeslag hebt aanvraagd, verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk een kopie van de beschikking te sturen naar de administratie van Rollebol kindercentra BV. De kopie kan gestuurd worden naar onderstaand adres of middels een PDF naar info@rollebol.nl.

  Rollebol kindercentra BV
Centrale administratie
Kennemerstraatweg 1
1814 GA ALKMAAR


Wij zijn HIP en kunnen direct inzage krijgen enkel in uw gegevens die nodig zijn voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag.
NB Dus niet uw gegevens die bij de inkomstenbelasting bekend zijn!!

Jaaropgave
De jaaropgave van het voorgaande jaar wordt door Rollebol in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar klaargezet in de klantenomgeving.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding