Rollebode

Lees onze kinderopvangkrant Rollebode digitaal www.rollebode.nl
Een nieuw initiatief van Rollebol kindercentra is het uitbrengen van een kinderopvangkrant in Alkmaar met de naam “Rollebode”. Hierin zijn allerlei wetenswaardigheden opgenomen over opvoeden, opvang en de ontwikkeling van uw kind.

Rollebode is een onafhankelijk blad voor ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Doel van Rollebode is ouders op de hoogte te houden van de actualiteit op het gebied van opvang en de pedagogisch/didactische ontwikkeling van kinderen, uw kennis te verdiepen en een forum te bieden om ervaringen uit te wisselen. Op die manier hoopt Rollebode een nuttige bijdrage te leveren met wetenswaardigheden en tips over het grootbrengen van jonge kinderen. Met het eerste nummer willen we u kennis laten maken met ons vakgebied en waar we voor staan. In de volgende versies ontwikkelen we tal van initiatieven om de doelstellingen te ondersteunen:

Rollebode wordt geproduceerd en uitgegeven door Rollebol kindercentra in Alkmaar, druk wordt verzorgd door Rodi media. Opmaak is in handen van De Formatie en ondersteuning de redactie gebeurt door Ci-Da-Ri communicatie.

Adverteren
Kijk op de website www.rollebode.nl voor informatie over adverteren of een advertorial in Rollebode. Mailen kan naar info@rollebode.nl , ook als u inspiratie hebt voor samenwerking met Rollebode. Berichten voor de redactie kunt u sturen naar redactie@rollebode.nl Alle edities van Rollebode zijn ook digitaal beschikbaar op www.rollebode.nl

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding