Soort opvang bij Bolleboos

Voor- en naschoolse opvang

BSO is buitenschoolse opvang en bestaat uit VSO voorschoolse opvang en NSO naschoolse opvang. U bent vrij om zelf combinaties van VSO en NSO samen te stellen per dag. Bij Rollebol kindercentra zijn drie contractvormen mogelijk, te weten:

 • Contract op basis van vaste dagdelen
 • Contract op basis van in te roosteren dagdelen (opgave maand van te voren)
 • Contract voor flexibele opvang

Bij de eerste twee contractvormen gaat het om reguliere en verlengde dagdelen. Voor ouders/verzorgers die op zoek zijn naar regelmatige opvang komt de vorm op basis van vaste dagdelen het meest in aanmerking. Ouders met wisselende diensten kunnen kiezen voor in te roosteren dagdelen, waarbij het rooster een maand van te voren wordt vastgesteld. Dit gaat meestal aan de hand van het werkrooster van de ouder(s). Bij flexibele opvang is er een maximale keuzevrijheid, hoe het aantal uren opvang wordt ingedeeld.


Reguliere buitenschoolse opvang 4-12 jarigen (tarief op basis van dagdelen)

 • VSO Voorschoolse opvang 07:30 uur tot 09:00 uur
 • NSO Naschoolse opvang tot 18:30 uur
 • NSO vervroegde naschoolse opvang van 12:30 uur tot 18:30 uur
 • Lesroostervrije dagen basisschool
 • Vakantieopvang

Verlengde opvang 4-12 jarigen (tarief op basis van toeslag per dagdeel)

 • Vervroegde voorschoolse opvang vanaf 07:00 uur
 • Verlengde naschoolse opvang tot 19:00 uur zonder warme maaltijd
 • Verlengde naschoolse opvang tot 19:00 uur met warme maaltijd

Flexibele opvang 4-12 jarigen (tarief op basis van uren)

 • Wisselende dagen per week
 • Verschillend aantal uren per dag
 • Geen vaste breng- en haaltijden
 • Bijstellingen op het laatste moment mogelijk (tot 15:00 uur een dag van te voren)

Flexibele opvang bij Rollebol kindercentra betekent, dat de ouder/verzorger zelf de mogelijkheid krijgt om de opvang te variëren voor wat betreft het aantal uren en de dag van de week waarop het kind wordt gebracht. Ook kan de ouder/verzorger het tijdstip van halen en brengen van het kind naar eigen behoefte vastleggen. Tevens kan de opvang per week of per aantal weken worden gevarieerd.

Ouders met een contract op basis van flexibele opvang kunnen natuurlijk ook gewoon gebruik maken van de reguliere- en verlengde dagdelen bij Rollebol. Het gebruik van de opvang kan echter variëren. Enige beperking is natuurlijk, dat wij samen met u wel in de gaten houden wat pedagogisch verantwoord is.
Wij zijn 12 uur per dag open en daarbinnen heeft u bij ons maximale flexibiliteit:

Opvang op maat!

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding