Buitenschoolse opvang in het centrum van Alkmaar

logo_skippybol_bso_paars-gr

Rollebol kindercentra biedt ook buitenschoolse opvang in samenwerking met en tal van basisscholen. De buitenschoolse opvang van Skippybol is voor kinderen van 4-12 jaar.
Skippybol biedt voor- en naschoolse opvang op alle dagen van de week in het fraai ingerichte Atrium van de accommodatie. De kinderen hebben hier veel uitdagend speelmateriaal en er heerst een gezellige sfeer. BSO Skippybol bestaat uit 2 gezellige groepen die in totaal uit maximaal 33 kinderen bestaat. De groepen worden begeleid door drie pedagogisch medewerk(st)ers.
De kinderen die bij Skippybol van de BSO gebruik maken, delen de buitenspeelruimte met obs De Kennermerpoort. Tevens is er ruimte voor parkeren bij het brengen en ophalen van de kinderen. Skippybol heeft 14 eigen parkeerplaatsen op het binnenterrein.

Skippybol biedt:

*Opvang voor 0 – 13 jaar
*Open van 07.00 – 19.00uur
*Voor en naschoolse opvang
*Vakantieopvang en opvang op lesroostervrije dagen
*Uitdagend aanbod door thema-BSO

*Centraal gelegen
*Uitsluitend gediplomeerde medewerkers
*HKZ gecertificeerd

Wat maakt Skippybol uniek?

De kinderen worden door onze pedagogisch medewerkers lopend opgehaald van de dichtbij gelegen scholen, zoals obs De Kennemerpoort en rkbs St. Adelbertus.
Op de BSO wordt eerst gezamenlijk wat gedronken en gegeten op de groep. De BSO is een aanvulling op thuis en de school en daarom vinden wij het belangrijk dat de ontspanning van kinderen voorop staat. De buitenspeelruimte voor BSO kinderen wordt gedeeld met obs De Kennemerpoort. Door de pedagogisch medewerk(st)ers worden activiteiten aangeboden, maar de kinderen zijn vrij om te kiezen of ze er aan deel willen nemen. Tijdens de schoolvakanties worden er activiteiten aangeboden rond een bepaald thema. Er worden ook uitstapjes georganiseerd naar bijvoorbeeld een kinderboerderij, speeltuin, klimduin of het strand. Kinderen die gebruikmaken van de verlengde opvang kunnen een verse warme maaltijd nuttigen.

Soort opvang bij Skippybol

BSO is buitenschoolse opvang en bestaat uit VSO voorschoolse opvang en NSO naschoolse opvang. U bent vrij om zelf combinaties van VSO en NSO samen te stellen per dag

Thema BSO

Op de BSO worden na het tafelmoment activiteiten aangeboden. Om deze activiteiten zo uitdagend mogelijk te maken bieden wij themagerichte activiteiten aan in de leeftijdscategorieën 4+, 6+ en 8+. Wij willen kinderen met een uitdagend dagprogramma, persoonlijke aandacht en variatie in activiteiten de kans geven om te groeien. Roulerend komen de hoofd thema’s in een vier wekelijkse cyclus aan bod.Met de verschillende thema’s willen wij de brede ontwikkeling van de kinderen stimuleren. Sport en spel is een dagelijks terugkerend thema, omdat wij bewegen een belangrijk aspect vinden binnen de ontwikkeling van een kind. Daarom zal dit onderdeel dagelijks deel uitmaken van het programma op de BSO.

Locatie:

Kindercentrum Skippybol
Kennemerstraatweg 11A
1814 GA ALKMAAR
t:  072 5616465
e: info@skippybol.nl
i:  www.skippybol.nl

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding