Opvang bij BSO Skippybol

Wat maakt Skippybol uniek?

De BSO bestaat uit twee verticale groepen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Deze groepen maken gebruik van het Atrium.
De kinderen worden door onze pedagogisch medewerkers lopend opgehaald van de dichtbij gelegen scholen, zoals obs De Kennemerpoort en rkbs St. Adelbertus.
Op de BSO wordt eerst gezamenlijk wat gedronken en gegeten op de groep. De BSO is een aanvulling op thuis en de school en daarom vinden wij het belangrijk dat de ontspanning van kinderen voorop staat. De buitenspeelruimte voor BSO kinderen wordt gedeeld met obs De Kennemerpoort. Door de pedagogisch medewerk(st)ers worden activiteiten aangeboden, maar de kinderen zijn vrij om te kiezen of ze er aan deel willen nemen. Tijdens de schoolvakanties worden er activiteiten aangeboden rond een bepaald thema. Er worden ook uitstapjes georganiseerd naar bijvoorbeeld een kinderboerderij, speeltuin, klimduin of het strand.

Aanmelden & Informatie
Wilt u zich aanmelden voor BSO Holderdebolder? Gebruik dan het online inschrijfformulier of meldt u telefonisch aan bij onze centrale administratie van Rollebol kindercentra via 072 566 90 28. Ook kunt u hier meer informatie aanvragen over de andere vormen van opvang die wij bieden. Wilt u eens een kijkje nemen? Dan kunt u contact opnemen om een afspraak te maken. Onze hoofdleidster maakt graag tijd voor u vrij voor een rondleiding.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding