Opvang bij kinderdagverblijf Olke Bolke

Wat maakt kinderdagverblijf Olke Bolke zo uniek?

Binnen Olke Bolke streven we ernaar de kinderen een vertrouwde omgeving te bieden. De kinderen moeten zichzelf kunnen zijn en naar eigen behoefte en interesse stapjes in hun ontwikkeling kunnen zetten. Een vast team van pedagogisch medewerkers biedt de kinderen veiligheid en geborgenheid en stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling. Er is een keukenhulp die zorgt voor de maaltijden en andere huishoudelijke werkzaamheden ter ondersteuning van de pedagogische medewerksters die zo maximaal de tijd hebben voor de kinderen.
In de week voor de plaatsing kunnen er ‘wen’ momenten worden afgesproken als daar behoefte aan is. De uitgangspunten van waaruit gewerkt wordt, zijn terug te vinden in het pedagogische werkplan. Het bieden van emotionele veiligheid, uitgaan van persoonlijke competenties en de overdracht van waarden en normen komen hierin aan de orde. Op vaste momenten in de dag zijn er activiteiten zoals knutselen, buiten spelen, drinken, fruit of brood eten, slapen, voorlezen en noem maar op. Regelmatig worden er thema’s aangeboden.

Digitaal dagschriftje
Naast zorg bieden aan de kinderen, neemt het contact met de ouders een belangrijke plaats in. Op alle groepen houden de pedagogisch medewerksters een digitaal schriftje bij. Dit schriftje is voor ouders inzichtelijk via de Rollebol App. In het schriftje leest u een persoonlijk stukje en een stukje over de groep. Er worden foto’s toegevoegd waardoor u een indruk kunt krijgen van de dag die u kind bij ons heeft doorgebracht. Daarnaast zullen ouders een prettige en open sfeer ervaren. Er is altijd ruimte voor persoonlijk contact. We vinden het belangrijk dat ouders hun kind met een goed gevoel bij de pedagogisch medewerkers achter kunnen laten.

Breng- en haaltijden
Kinderdagverblijf Olke Bolke is maandag t/m vrijdag geopend van 07.00 tot 19.00 uur.
Om de rust in de groep(en) zo min mogelijk te verstoren, verzoeken we de ouders zo veel als mogelijk de volgende breng- en haaltijden in acht te nemen:

  • ’s Morgens tussen 07.00 en 09.00 uur
  • ‘s Middags tussen 12.30 en 13.00 uur
  • ’s Middags tussen 16.30 en 19.00 uur

Extra dienstverlening
Kinderdagverblijf Olke Bolke beschikt over een aparte grote keuken. Kinderen die gebruikmaken van de verlengde opvang kunnen een verse warme maaltijd nuttigen.

Aanmelden & Informatie
Wilt u zich aanmelden voor KDV Olke Bolke? Gebruik dan het inschrijfformulier of meldt u telefonisch aan bij onze centrale administratie van Rollebol kindercentra via 072 5669028.

Ook kunt u hier meer informatie aanvragen over de andere vormen van opvang die wij bieden.

Wilt u eens een kijkje nemen? Dan kunt u contact opnemen om een afspraak te maken. Onze locatiemanager maakt graag tijd voor u vrij voor een rondleiding.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding