De babygroepen

Olke Bolke heeft vier gezellige en compacte babygroepen met in iedere groep 8 kinderen van 0 tot 2 jaar. In elke groep heeft ieder kind een “vaste” pedagogisch medewerker die met name de zorg voor een fijne dag voor uw kind op zich neemt. Kinderen, vooral de allerkleinsten, wennen bij ons dan ook snel aan het dagverblijf, omdat ze zo veel mogelijk met een en dezelfde pedagogisch medewerker te maken hebben. Voor uw kindje bij ons komt, voeren we een kennismakingsgesprek en kan uw kind komen wennen.

De pedagogisch medewerkers hebben veel contact met de ouders. Bij het halen en brengen wordt veel informatie uitgewisseld. Voor ouders die weinig tijd hebben, wordt er met een digitaal dagschriftje gewerkt. Ouders kunnen op deze manier altijd even nalezen hoe de dag van hun is kind verlopen.

Door continuïteit en voorspelbaarheid in een zo rustig mogelijke atmosfeer te bieden, zien we kinderen snel wennen en hun nieuwe omgeving ontdekken. We spelen in op de behoeftes van het kind. Het gaat erom dat er wederzijds vertrouwen is en zowel de kinderen als de ouders het fijn vinden bij ons. Minimaal een keer per jaar is er een oudergesprek dat mede op basis van de ingevulde observatielijsten wordt gevoerd. Gaat uw kind over naar de verticale groep dan laten wij uw kind een paar keer oefenen, onder begeleiding van de vaste pedagogisch medewerker.

De peutergroepen

Er zijn totaal vier verticale groepen van 2 tot 4 jaar. In deze verticale groepen worden maximaal zestien kinderen opgevangen. Naast grote groepsruimten zijn er ook slaapruimtes en een speelzolder te vinden. Ook hier geldt weer dat er rust en ruimte is.

De ruimtes zijn optimaal ingericht op de leeftijd van de kinderen. Dat ziet u ook terug in het aanbod van het speelgoed en de spelmaterialen. Aan het contact met de ouders hechten we veel belang; zij zijn immers de opvoedingsverantwoordelijken die met een gerust hart hun kind uit handen moeten kunnen geven. Openheid en wederzijds respect zijn de sleutelwoorden in de oudercontacten. Bij het halen en brengen, wisselen we informatie uit. Daarnaast plannen we eens per jaar een gesprek waarbij het welbevinden van uw kind centraal staat.

Uw kind staat centraal

Het kind met zijn persoonlijkheid en eigen behoeftes staat centraal. Kinderen mogen zijn wie ze zijn en in een vertrouwde omgeving kunnen ze hun wereld verder ontdekken. De kinderen worden gestimuleerd zich verder te ontplooien. Net als in de babygroepen staan ook in de verticale groepen de voorspelbaarheid, continuïteit en positieve stimulansen centraal. We leren kinderen liever zelf kiezen dan ze alles aan te bieden. Ook hier zorgen we er door te oefenen en extra aandacht tijdens de eerste keren voor dat kinderen snel wennen. Ontmoetingen tijdens het buiten spelen zorgen er ook voor dat alle kinderen en pedagogisch medewerkers elkaar kennen.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding