Soort opvang bij kinderdagverblijf Olke Bolke

Dagopvang voor 0-4 jarigen

Afgestemd op onze dienstverlening zijn bij Rollebol kindercentra drie contractvormen mogelijk, te weten:

 • Contract op basis van vaste dagdelen
 • Contract op basis van in te roosteren dagdelen (opgave maand van te voren)*
 • Contract voor flexibele opvang*

Bij de eerste twee contractvormen gaat het om reguliere en verlengde dagdelen. Voor ouders/verzorgers die op zoek zijn naar regelmatige opvang komt de vorm op basis van vaste dagdelen het meest in aanmerking. Ouders met wisselende diensten kunnen kiezen voor in te roosteren dagdelen, waarbij het rooster een maand van te voren wordt vastgesteld. Dit gaat meestal aan de hand van het werkrooster van de ouder(s). Bij flexibele opvang is er een maximale keuzevrijheid hoe het aantal uren opvang wordt ingedeeld.

Reguliere opvang 0-4 jarigen

 • Reguliere hele dagopvang 0-4 jarigen van 07:30 – 18:30 uur
 • Reguliere ochtend opvang 0-4 jarigen van 07:00 uur tot 13:00 uur*
 • Reguliere middag opvang 0-4 jarigen van 13:00 uur – 19:00 uur*

Verlengde opvang 0-4 jarigen

 • Vervroegde ochtendopvang vanaf 07:00 uur
 • Verlengde middagopvang tot 19:00 uur
 • Warme maaltijd (vanaf 16:30 uur)

Flexibele opvang 0-4 jarigen*

 • Wisselende dagen per week
 • Verschillend aantal uren per week
 • Geen vaste breng- en haaltijden
 • Laatste moment bijstellingen mogelijk

*Beperkt beschikbaar. Vraag naar de mogelijkheden bij de Centrale Administratie.

Flexibele opvang bij Rollebol betekent, dat de ouder/verzorger zelf de mogelijkheid krijgt om de opvang te variëren voor wat betreft het aantal uren en de dag van de week waarop het kind wordt gebracht. Ook kan de ouder/verzorger het tijdstip van halen en brengen van het kind naar eigen behoefte vastleggen. Tevens kan de opvang per week of per aantal weken worden gevarieerd.

Ouders met een contract op basis van flexibele opvang kunnen natuurlijk ook gewoon gebruik maken van de reguliere- en verlengde dagdelen bij Rollebol. Het gebruik van de opvang kan echter variëren. Enige beperking is natuurlijk, dat wij samen met u wel in de gaten houden wat pedagogisch verantwoord is.

Wij zijn 12 uur per dag open en daarbinnen heeft u bij ons maximale flexibiliteit.
Opvang op maat!

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding