Welkom bij Peuteropvang Alkmaar

Opvang voor 2 tot 4 jarigen met uitgekiend VVE programma (voor- en vroegschoolse educatie)

logo-peuteropvang-alkmaar

Peuteropvang is kinderopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar, tijdens schooltijden, in een groep van maximaal 16 kinderen. Gediplomeerde pedagogisch medewerksters begeleiden uw kind. Ze knutselen samen, doen spelletjes en spelen buiten. Natuurlijk kent zo’n dag peuteropvang ook rustmomenten.

De peuters hebben een vast dagprogramma, steeds aan de hand van een thema. We zorgen met een VVE programma, dat uw kind optimaal wordt voorbereid op de gang naar school. We werken met een erkende methode. De kinderen vermaken zich prima bij ons!

Kenmerken

De belangrijkste kenmerken van de peuteropvang:

 • De kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, waardoor de netto kosten voor peuteropvang aanzienlijk dalen (peuteropvang valt immers onder de Wet kinderopvang, in tegenstelling tot de peuterspeelzalen)
 • Verruiming van de openingstijden afhankelijk van uw behoefte
 • Kleinere groepen (ten hoogste 16 kinderen met meerdere pedagogisch medewerksters tegenover soms 20 kinderen bij de conventionele peuterspeelzaal met 1 extra leidster)
 • Pedagogische opzet gericht op voorbereiding op de basisschool met een invulling vanuit de Brede School gedachte (samenwerking tussen kinderopvang en school)

Over Peuteropvang
Deze vorm van kinderopvang is specifiek voor peuters.
We bieden uw peuter een veilige speelplek én stimuleren de ontwikkeling van uw kind in brede zin. De kinderen leren samen spelen, samen delen en omgaan met regeltjes en afspraken. Ook stimuleren wij taalontwikkeling door veel met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, verhaaltjes voor te lezen, te vertellen en liedjes te zingen. Intussen houden de leidsters de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten; denk aan de motorische- en taalontwikkeling, maar ook het leren spelen met andere kinderen. Mocht er op een van deze gebieden extra aandacht nodig zijn spelen de leidsters daar direct op in.

Kortom: Peuteropvang geeft kinderen een unieke mogelijkheid om zich al spelend te ontwikkelen. De basisschool is nu nog maar een kleine stap!

Voordelen Peuteropvang

 • Peuteropvang biedt opvang tijdens schooltijden op de dagen dat u dat nodig hebt
 • Peuteropvang betekent opvang met leeftijdsgenootjes
 • Peuteropvang biedt een vaste dagindeling
 • Peuteropvang besteedt ruime aandacht aan de ontwikkeling
 • Peuteropvang werkt samen met de basisschool
 • Peuteropvang biedt een VVE programma (voor- en vroegschoolse educatie) volgens een erkende methode
 • Peuteropvang stimuleert taalontwikkeling
 • Peuteropvang betekent een deskundige kijk op motorische ontwikkeling
 • Peuteropvang biedt legio educatieve speelmaterialen en een fijne buitenruimte
 • Peuteropvang werkt met deskundige pedagogisch medewerksters in vaste tweetallen per dagdeel

Contact:

Peuteropvang Alkmaar
Centrale administratie
Kennemerstraatweg 1
1814 GA HC ALKMAAR
t:  072 566 9028
e: info@peuteropvangalkmaar.nl
i:  www.peuteropvangalkmaar.nl

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding