Doorgaande lijn van voorschool naar basisonderwijs

Ononderbroken ontwikkelingsgang

Bij doorgaande lijnen gaat het om een ononderbroken ontwikkelingsgang van kinderen door het onderwijs. Het gaat in dit geval om een doorgaande lijn van voorschoolse educatie (in Peuteropvang of kinderdagverblijf) naar vroegschoolse educatie (in groep 1 en 2). Er zijn heel veel manieren om een doorgaande lijn te realiseren. Hoe je dat doet, is afhankelijk van de visie en aanpak van Rollebol kindercentra en de school waar we mee samenwerken, de omgeving waarin de school staat, en allerlei andere factoren. Er is daarom geen ‘blauwdruk’ voor de doorgaande lijn. Wel geven wij aan wat de mogelijkheden zijn. We zijn continu bezig om de doorgaande lijn te versterken.

Bij de doorgaande lijn onderscheiden we de volgende aspecten:

  • De doorgaande lijn in het beleid: samenwerking en afstemming tussen Peuteropvang/kinderdagverblijf en de school.
  • De overdracht van gegevens van de Peuteropvang of ons kinderdagverblijf naar de school.
  • De inhoudelijke doorgaande lijn: doorlopende programma’s, leerlijnen voor taal, rekenen, sociale ontwikkeling.
Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding