Heeft uw kind een voorschoolindicatie?

Kinderen met een voorschoolindicatie hebben baat bij een voorschools aanbod verdeeld over 4 dagdelen per week. Dit is gemiddeld 40 uur per maand. U kunt bij Rollebol kindercentra kiezen uit voorschoolse voorzieningen bij onze Peuteropvang of kinderdagverblijven.

Voor kinderen met een (dreigende) taalachterstand of sociaal emotionele ontwikkelingsachterstand is er het programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) bepaalt of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Bij VVE bezoekt uw kind 4 dagdelen per week de peuteropvang of kinderdagverblijf. Het kind leert kan zich dan gericht spelenderwijs ontwikkelen. De eerste 2 dagdelen komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag of kindgebonden financiering. Voor de andere dagdelen brengt onze kinderopvangorganisatie u alleen de geringe ouderbijdrage in rekening.

Het is bij CJG bekend dat Rollebol kindercentra gecertificeerde VVE aanbiedt, zowel bij Peuteropvang als bij onze kinderdagverblijven.

Peuteropvang met voorschool voor kinderen met indicatie
Bij de peuteropvang gaat uw kind 4 dagen in de week, 3 uur per dag op vaste dagdelen naar de voorschool. Uw kind kan op de peuteropvang niet meer dan 12 uur deelnemen. Als u meer uren opvang nodig heeft dan is het kinderdagverblijf met voorschool mogelijk een betere keuze.

Kinderdagverblijf met voorschoolindicatie
Op het kinderdagverblijf is het mogelijk om meer dan 12 uur per week verdeeld over 4 dagdelen af te nemen. De gemeente betaalt 12 uur, de voor uren die u extra afneemt betaalt u de ouderbijdrage.

Rollebol kindercentra behoort in Alkmaar bij de deelnemende kinderdagverblijven met een gemeentelijke ‘subsidieregeling individuele kindplaatsen’

U kunt kiezen uit de volgende voorschoolse voorzieningen van Rollebol kindercentra:

 • Peuteropvang Rollebol
 • Peuteropvang Knikkebol
 • Peuteropvang Holderdebolder
 • Peuteropvang Stuiterbol
 • Peuteropvang Stoombol
 • Kinderdagverblijf Rollebol
 • Kinderdagverblijf Skippybol

Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag?
Ouders die werken, studeren, een traject volgen om werk te vinden of verplicht een inburgeringscursus volgen hebben recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang, die wordt uitbetaald door de Belastingdienst/Toeslagen.
Deze toeslag geldt alleen voor opvang op een kinderdagverblijf of peuteropvang. U betaalt de ouderbijdrage van de kinderopvang. De ouderbijdrage is het restant van de kosten voor kinderopvang minus de inkomensafhankelijke toeslag. Afhankelijk van uw inkomen vergoedt de Belastingdienst het grootste deel van de kosten voor de opvang van uw kind. Op de site van de Belastingdienst kunt u eenvoudig controleren of u recht heeft op deze toeslag. Onze Centrale administratie helpt u graag, ook met de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.
U ontvangt van ons dus alleen een factuur voor de ouderbijdrage.

Kindgebonden financiering peuteropvang
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Rollebol kindercentra is een kinderopvangorganisatie die in aanmerking komt voor kindgebonden financiering. Onze organisatie voldoet aan de gemeentelijke vereisten van peuteropvang, waardoor u minder betaalt.
U betaalt voor de peuteropvang een inkomensafhankelijke ouderbijdrage volgens de VNG tabel. Kindgebonden financiering geldt voor peuters tussen de 2 en 4 jaar voor maximaal 2 dagdelen per schoolweek. Een dagdeel is 3 of 3,5 uur.

Andere bijdrage in de kosten van kinderopvang via de gemeente Alkmaar

Kinderopvang bij sociaal medische problemen
Heeft u behoefte aan kinderopvang, maar geen recht op kinderopvangtoeslag? De gemeente Alkmaar vergoedt soms een deel van de kinderopvang op sociaal medische indicatie (SMI). Bijvoorbeeld als u door ziekte (tijdelijk) niet in staat bent om volledig voor uw kind(eren) te zorgen of als het voor de ontwikkeling van het kind noodzakelijk is dat het kind naar de kinderopvang gaat.

Bijzondere bijstand
Ontvangt u een bijstandsuitkering en volgt u een traject naar werk? Dien dan voor de eigen bijdrage kinderopvang een aanvraag bijzondere bijstand in bij Halte Werk.

Overzicht vergoedingen

Voorschool bij Peuteropvang

Kind met VE indicatie met KO-toeslag

 • 20 uur wordt vergoed op basis van de KO-toeslag
 • 20 uur wordt vergoed door de gemeente Alkmaar

Kind met VE indicatie zonder KO toeslag

 • 20 uur wordt vergoed volgens de inkomensafhankelijke VNG tabel door de gemeente Alkmaar
 • 20 uur wordt vergoed door de gemeente Alkmaar

Kind zonder VE indicatie met KO toeslag

 • Ouderbijdrage conform KO toeslag

Kind zonder VE indicatie zonder KO toeslag

 • 20 uur wordt vergoed volgens de inkomensafhankelijke VNG tabel door de gemeente Alkmaar

Voorschool bij kinderdagverblijf 

Kind met VE indicatie met KO-toeslag

 • 20 uur wordt vergoed door de gemeente Alkmaar
 • Ouders betalen de ouderbijdrage voor de extra uren en ontvangen voor de extra uren kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

Kind zonder VE indicatie met KO toeslag

 • Ouderbijdrage conform KO toeslag over alle uren
Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding