Peuteropvang Holderdebolder

Peuteropvang Holderdebolder is gevestigd in het centrum van Alkmaar aan de Koornlaan 23.
Peuteropvang heeft een eigen ruimte in de prachtige accommodatie van de buitenschoolse opvang, waar we de peuters van 2 – 4 jaar een gevarieerd programma bieden. Er is vooral ook ruimte om lekker te spelen met leeftijdsgenootjes. In onze peutergroep werken de kinderen thema-gericht met een gecertificeerde voorschoolse methode en worden ze spelenderwijs voorbereid op de basisschool.

Peuteropvang Holderdebolder is gelegen in het Nassaukwartier en gevestigd in het gebouw van rkbs De Kring. Er zijn twee goed opgeleide en enthousiaste pedagogisch medewerksters per dagdeel aanwezig om uw kind in een veilige en gezellige omgeving begeleiden. Er wordt voorgelezen, geknutseld, gespeeld en meer. Op de speelplaats kunnen de kinderen buiten spelen. Kinderen ontmoeten elkaar en leren samen te spelen en zich te ontwikkelen.

Bij het maken van een keuze voor een voorschool is het verstandig rekening te houden met de uiteindelijke schoolkeuze voor uw kind. De voor- en vroegschool werken immers nauw samen. Bij Peuteropvang Holderdebolder is er intensieve samenwerking met rkbs De Kring. Kinderen uit de buurt hebben voorrang boven kinderen die in een andere buurt wonen. Dit geldt ook voor de voorschool. Op deze locaties kunnen ook kinderen met een VE-indicatie terecht.

Dagprogramma
Door met een vast dagprogramma te werken bieden wij structuur en houvast aan de peuters. De peuteropvang is tijdens schoolweken van maandag t/m vrijdag geopend van 08.15 uur tot 12.15 uur.

Peuteropvang Alkmaar
Kennemerstraatweg 1
1814 GA Alkmaar
t: 072 5669028
e: info@peuteropvangalkmaar.nl
i:  www.peuteropvangalkmaar.nl
Peuteropvang Holderdebolder
Koornlaan 23, 1815 GE ALKMAAR
t:  072 5206543
e: info@peuteropvangalkmaar.nl
i:  www.peuteropvangalkmaar.nl

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding