Peuteropvang Knikkebol

In de wijk Huiswaard is Peuteropvang Knikkebol gevestigd in de accommodatie BSO Knikkebol.

Peuteropvang Knikkebol is gevestigd in de gezellige accommodatie van de buitenschoolse opvang aan de Drechterwaard 9, naast drie basisscholen obs Jules Verne, rkbs De Regenboog en pcbs De Prinsenhof.

De peuteropvang richt zich spelenderwijs op de ontwikkeling van kinderen van 2 tot 4 jaar. In een veilige, stimulerende omgeving kan de peuter zich op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo ontwikkelen. Het spelen staat centraal, maar er wordt vooral ook aandacht besteed aan voorschoolse educatie. Op deze Voorschool kunnen kinderen met VVE-indicatie terecht. Wij gebruiken op onze Voorschool een gecertificeerde methode en werken themagericht hetgeen goed aansluit bij de belevingswereld van peuters. Uw peuter wordt op deze manier goed voorbereid om naar de basisschool te gaan.

Onze groepsruimte is gezellig en sfeervol ingericht en biedt veel uitdaging voor de kinderen. Er zijn verschillende speelhoeken en er is volop spelmateriaal aanwezig, afgestemd op de ontwikkelingsfase en behoeften van de kinderen. Ook is er een ruime buitenspeelplaats waar de peuters veilig buiten kunnen spelen. Op deze locatie kunnen ook kinderen met een VE-indicatie terecht.

Dagprogramma
Door met een vast dagprogramma te werken bieden wij structuur en houvast aan de peuters. De peuteropvang is tijdens schoolweken van maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 uur tot 12.30 uur.

Peuteropvang Alkmaar
Kennemerstraatweg 1
1814 GA Alkmaar
t: 072 5669028
e: info@peuteropvangalkmaar.nl
i:  www.peuteropvangalkmaar.nl
Peuteropvang Knikkebol
Drechterwaard 9, 1824 EX ALKMAAR
t:  072 5644326
e: info@peuteropvangalkmaar.nl
i:  www.peuteropvangalkmaar.nl

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding