Peuteropvang Stoombol

In openbare basisschool voor jenaplanonderwijs Bello wordt Peuteropvang aangeboden specifiek gericht op peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Deze Peuteropvang met gecertificeerde voorschool is gevestigd aan de Snaarmanslaan 19 in Alkmaar. Bij de Peuteropvang wordt niet alleen gespeeld, maar ook wordt er VVE (vroeg-, en voorschoolse educatie) aangeboden. Er is plaats voor een groep met maximaal 16 kinderen en dan altijd minimaal twee gediplomeerde pedagogisch medewerksters. Kinderen kunnen 2, 3 of 4 keer per week komen. Uw kind wordt optimaal voorbereid op de gang naar school met een erkend programma in nauwe samenwerking met de basisscholen. We zorgen niet alleen voor een doorgaande ontwikkellijn, maar werken ook de educatieve ontwikkeling van uw kind.

De accommodatie van POA Stoombol is compleet ingericht op kinderopvang. De Peuteropvang is gelegen in het centrum van Alkmaar met volop speelmogelijkheden. Er wordt gezorgd voor uitwisseling met de basisschool. We maken regelmatig kennismakingsrondjes, zodat uw kind ook al geleidelijk bekent raakt met de basisschool. Zo worden er ook thema’s in samenspraak met de basisschool georganiseerd. Op deze locatie heeft ook BSO Stoombol een onderkomen.

Dagprogramma
De pedagogisch medewerksters worden ondersteund door onze pedagogische coaches VVE en zijn volledig gecertificeerd in het werken met het erkende educatieve programma. Wij werken met de methode Uk en Puk. Uk & Puk is een educatief programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Door met een vast dagprogramma te werken bieden wij structuur en houvast aan de peuters.

Peuteropvang Stoombol is tijdens schoolweken van maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 uur tot 12.30 uur. Tijdens schoolvakanties en lesvrije dagen zijn wij gesloten. Op deze locatie kunnen ook kinderen met een VE-indicatie terecht.

Peuteropvang Alkmaar
Kennemerstraatweg 1
1814 GA Alkmaar
t: 072 5669028
e: info@peuteropvangalkmaar.nl
i:  www.peuteropvangalkmaar.nl

Peuteropvang Stoombol
Snaarmanslaan 19
1815 SB Alkmaar
t: 072 2001343
e: info@peuteropvangalkmaar.nl
i:  www.peuteropvangalkmaar.nl

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding