Peuteropvang Stuiterbol

Deze Peuteropvang met voorschool is gevestigd aan de Vondelstraat 35 in Alkmaar Zuid. Het betere alternatief voor de peuterspeelzaal.

In sportcomplex Oosterhout wordt Peuteropvang aangeboden specifiek gericht op peuters in de leeftijd van 2 -4 jaar. Bij de Peuteropvang wordt niet alleen gespeeld, maar ook wordt er VVE (vroeg-, en voorschoolse educatie) aangeboden. Er is plaats voor een groep met maximaal 16 kinderen en dan altijd minimaal twee gediplomeerde pedagogisch medewerksters. In principe kunnen de kinderen 2, 3 of 4 keer per week komen. Uw kind wordt optimaal voorbereid op de gang naar school met een erkend programma in nauwe samenwerking met de basisscholen. We zorgen niet alleen voor een doorgaande ontwikkellijn, maar werken ook de educatieve ontwikkeling van uw kind.

De pedagogisch medewerksters worden ondersteund door onze HBO coaches VVE en zijn volledig gecertificeerd in het werken met het erkende educatieve programma.

De accommodatie van POA Stuiterbol is compleet ingericht op kinderopvang. De Peuteropvang is gelegen aan de rand van het park Oosterhout naast de kinderboerderij met veel groen en volop speelmogelijkheden. Er wordt gezorgd voor uitwisseling met de basisschool. We maken regelmatig kennismakingsrondjes, zodat uw kind ook al geleidelijk wordt geïntroduceerd. Zo worden er ook thema’s in samenspraak met de basisschool georganiseerd. Peuteropvang Stuiterbol heeft een eigen buitenspeelruimte grenzend aan de accommodatie. Op deze locatie is ook SportBSO Stuiterbol gevestigd. Peuters hebben ook alle sportvoorzieningen ter beschikking en krijgen gericht op hun leeftijdscategorie een bewegingsprogramma aangeboden. Zo kan uw peuter ook de motoriek prima ontwikkelen. Op deze locatie kunnen ook kinderen met een VE-indicatie terecht.

Dagprogramma
Door met een vast dagprogramma te werken bieden wij structuur en houvast aan de peuters. De peuteropvang is tijdens schoolweken van maandag t/m vrijdag geopend van 08.15 uur tot 12.15 uur.

Peuteropvang Alkmaar
Kennemerstraatweg 1
1814 GA Alkmaar
t: 072 5669028
e: info@peuteropvangalkmaar.nl
i:  www.peuteropvangalkmaar.nl
Peuteropvang Stuiterbol
Vondelstraat 35, 1813 AA ALKMAAR
t:  072-5406609
e: info@peuteropvangalkmaar.nl
i:  www.peuteropvangalkmaar.nl

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding