Uk & Puk

Rollebol kindercentra werkt op de peuteropvang met het voorschoolse programma Uk & Puk. Rollebol kindercentra heeft als visie dat alle kinderen baat hebben bij ontwikkelingsstimulering. Alle kinderen zijn uniek en ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Uk & Puk is een speels totaalprogramma, dat daarbij aansluit. Het stimuleert de brede ontwikkeling van de kinderen. Het programma richt zich op het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling, de spraak/taalontwikkeling, de motorische/zintuigelijke ontwikkeling en de rekenontwikkeling. Elke activiteit differentieert in leeftijd en ontwikkeling zodat de pedagogisch medewerkers aan kunnen sluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind.

Met Uk & Puk creëren de pedagogisch medewerkers een rijke speelleeromgeving. Er is een passende inrichting op de groep met uitdagende materialen. Ze creëren en grijpen kansen om kinderen leerervaringen op te laten doen. Met Uk & Puk thuis kan deze leeromgeving uitgebreid worden naar de thuissituatie en ontstaat er continuïteit voor de kinderen. Op deze manier werken ouders en pedagogisch medewerkers samen aan de ontwikkeling van het kind. Het programma Uk & Puk maakt gebruik van de SLO-doelen en sluit zo naadloos aan op vroegschoolse programma’s voor een inhoudelijke doorgaande lijn.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding