Voorschool (VVE)

Voorschoolse educatie bij Peuteropvang Alkmaar

De voorschool is goed voor de ontwikkeling van ieder kind. De voorschool zorgt voor een goede start en bereidt uw kind spelenderwijs voor op de basisschool. Bij de Peuteropvang werken we met een speciaal programma. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan taal en de sociale, lichamelijke / motorische en creatieve ontwikkeling van uw kind. De kinderen doen spelletjes, tekenen, zingen, spelen buiten en luisteren naar verhalen.
Uw kind krijgt op de voorschool extra aandacht, omdat er vaste pedagogisch medewerksters aanwezig zijn. De pedagogisch medewerksters zijn geschoold in het werken met peuters en getraind in het werken met een voorschoolprogramma. De voorschool werkt samen een basisschool. Het programma en de werkwijze in groep 1 en 2 van de basisschool sluit aan bij het programma en de werkwijze van de voorschool. Dit maakt de overgang van de voorschool naar basisschool voor uw kind makkelijker.
De lokalen zijn aantrekkelijk ingericht met speelhoeken met verschillende thema’s. De groepen bestaan uit maximaal 15 /16 kinderen. De kinderen gaan 2 of 4 dagdelen naar de voorschool. Ook is er buitenspeelruimte aanwezig.

De voorschool is voor alle peuters van 2 tot 4 jaar. Als ouder wordt u betrokken bij de voorschool, zodat u ook thuis kunt meehelpen om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. De pedagogisch medewerkster bespreekt regelmatig met u hoe uw kind vooruit gaat. Indien nodig krijgt u materiaal mee naar huis zodat u ook thuis met uw kind spelend kunt leren. De oudercontactpersoon op uw locatie beantwoordt uw vragen en organiseert themabijeenkomsten over opvoeden & opgroeien.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding