Welkom bij Schoolkinderopvang

Tussenschoolse opvang op de school van uw kind

logo-schoolkinderopvang

Wij verzorgen tussenschoolse opvang (TSO) op scholen binnen het verzorgingsgebied van de BSO’s.

Op de TSO kunnen de kinderen een broodje eten en krijgen de kinderen de gelegenheid om te spelen.

Onze pedagogisch medewerksters en overblijfkrachten begeleiden hierbij elk kind op het eigen ontwikkelingsniveau en trachten elk kind dezelfde individuele en groepsgerichte aandacht te geven.

Wij houden hierbij rekening met eventuele cultuurverschillen, anderstalige en achterstandskinderen.

Tijdens de begeleiding gaan we uit van de normen en waarden, zoals die ook binnen de kinderopvang worden gehanteerd.

Locatie:

Schoolkinderopvang
Centrale administratie
Kennemerstraatweg 1
1814 GA ALKMAAR
t:  072 5669641
e: info@schoolkinderopvang.nl
i:  www.schoolkinderopvang.nl

Vestigingen:

  • SKO De Kring
    Koornlaan 2, 1815 GE ALKMAAR
Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding