Documenten

Binnen de dienstverlening van Schoolkinderopvang worden de onderstaande documenten gehanteerd.

Het gaat hierbij om de algemene voorwaarden voor levering van onze dienstverlening.
In het overblijfprotocol wordt de gang van zaken beschreven tijdens de overblijf en wat van leerkrachten, overblijfkrachten, ouders en kinderen wordt verwacht.
Bij het Overblijfprotocol hoort een toelichting, waarin e.e.a. in meer detail is beschreven.

Het klachtenformulier kan worden gehanteerd als ouders incidenten willen melden of in geval er onverhoopt problemen zijn met de dienstverlening.
Schoolkinderopvang wil altijd leren van incidenten, verbetervoorstellen of klachten en wil verbeterpunten aanbrengen.

Soms gaat het mis, in het protocol schrosing of verwijdering wordt beschreven welke stappen dan kunnen worden genomen om de veiligheid en voortgang te waarborgen.

Met regelmaat nodigen wij onze klanten uit om deel te nemen aan een klanttevredenheidsonderzoek dat wordt afgestemd met de MR van de school.
Mocht u vragen hebben nodigen wij u uit contact op te nemen met uw locatiemanager of de directie van Schoolkinderopvang.

 

AV Schoolkinderopvang.pdf

 

Overblijfprotocol SKO.pdf

 

Toelichting op Overblijfprtocol SKO.pdf

 

Klachtenformulier Schoolkinderopvang.pdf

 

Procedure schorsing of verwijdering TSO van Schoolkinderopvang.pdf

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding