Soort opvang bij Schoolkinderopvang

Tussenschoolse opvang ofwel “de overblijf”

Schoolkinderopvang biedt een professionele en beroepsmatige opzet van de tussenschoolse opvang in de school van uw kind. Deze opvang vindt plaats in de daarvoor toegewezen ruimte in de school.

Groepsleiding
Er is op de school waar deze dienstverlening wordt verstrekt een vaste coördinator aangesteld. Er worden altijd voldoende overblijfkrachten ingeroosterd per groep, 1 begeleidster op gemiddeld 15 kinderen. Een deel van deze leidsters heeft een opleiding gedaan tot pedagogisch medewerkster en is ook werkzaam bij de Buitenschoolse opvang. Een ander deel bestaat uit tussenschoolse opvangkrachten, die geschoold zijn of worden, in deze specifieke vorm van opvang.

Pedagogisch beleid TSO
Schoolkinderopvang werkt met een pedagogisch beleid en werkplan, dat ook bij Rollebol kindercentra BV voor de opvang van 0-4 jarigen en de BSO (buitenschoolse opvang) wordt toegepast.

  • Visie op de ontwikkeling van uw kind en opvoeding
  • Pedagogisch doel en subdoelen
  • Pedagogisch handelen

In het werkplan is beschreven hoe de pedagogische visie wordt vormgegeven. Dat betreft de volgende punten:

  • De dagindeling
  • De regels en rituelen
  • De activiteiten, wanneer en hoe vaak deze worden gedaan
  • Bijzondere feesten

TSO (tussenschoolse opvang)
Het is mogelijk om tussenschoolse opvang af te nemen op basis van:

  • Vaste dagdelen
  • In te roosteren dagdelen
  • Incidenteel

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen tussen de middag overblijven. Om uw kind gebruik te kunnen laten maken van de overblijfvoorziening dient u een inschrijfformulier in te vullen, waarmee u uw kind bij ons aanmeldt. U ontvangt van ons een plaatsingsovereenkomst. Wanneer u uw kind incidenteel wilt laten overblijven, moet uw kind ook geregistreerd zijn bij onze administratie. U ontvangt dan een bewijs van inschrijving, waarmee toegang wordt verkregen tot de tussenschoolse opvang. Reserveren dient minimaal een dag vooraf te geschieden en dit kan via onze administratie. U geeft van te voren telefonisch de naam van uw kind op, en daarbij de school, klas en de betreffende dag, via 072 566 9641. Dit kan ook per e-mail info@schoolkinderopvang.nl.
In ons geautomatiseerde systeem wordt uw kind ingepland, zodat zowel de leerkracht als de overblijfkracht weet wie er overblijven. Wij kunnen zo controleren of uw kind ook op de TSO aanwezig is en niet zomaar buiten gaat spelen of met een ander meegaat. Als een kind in de planning staat, mag het alleen bij iemand anders eten als daar vóóraf schriftelijk toestemming (bijv. via het inschrijfformulier) door de ouders voor is gegeven.

Het laten intekenen bij de administratie is erg belangrijk. Soms weet het kind zelf niet meer zo goed of het wel of niet moet overblijven en dan kan het gaan dwalen, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Combinatieregeling BSO en TSO
Voor de goede orde vermelden wij dat volgens de Wet kinderopvang geen kinderopvangtoeslag mogelijk is voor alleen TSO.
Maakt u bij Rollebol kindercentra ook gebruik van buitenschoolse opvang, vraag dan naar onze combinatieregeling voor TSO.


Aanmelden

Om uw kind gebruik te laten maken van TSO dient u uw kind online in te schrjiven op de website van Rollebol kindercentra. Ontvangt u het inschrijfformulier liever per post? Vraag deze dan aan bij onze centrale administratie van Schoolkinderopvang, per e-mail info@schoolkinderopvang.nl of telefonisch via 072 566 9641.
Schoolkinderopvang
Kennemerstraatweg 13
1814 GA ALKMAAR
t: 072 566 9641
f: 072 566 9029
e: info@schoolkinderopvang.nl
i:  www.schoolkinderopvang.nl

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding