Tarieven TSO

De tarieven per keer overblijven staan per school vast voor opvang op vaste weekdagen, of met een vast regelmatig terugkerend rooster. Volgens de plaatsingsovereenkomst gaan betalingen voor reguliere TSO per automatische incasso, waarvoor wij u om een machtiging vragen. Als uw kind ziek is of om andere reden afwezig op een ‘eigen’ dag waarop wél TSO wordt aangeboden, dient u uw kind tijdig absent te melden. Wij brengen absentie in een bepaalde maand in mindering op de factuur van de opvolgende maand. Er wordt zowel vooruit als achteruit met absentie rekening gehouden bij de facturering. Aftrek door absentie gebeurt alleen als we hiervan minimaal een dag van te voren op de hoogte worden gesteld. Ook op dagen dat de school gesloten is en er dus ook geen TSO opvang is, worden er geen kosten in rekening gebracht. Het is altijd mogelijk om extra dagen te reserveren buiten de reguliere dagen volgens de plaatsingsovereenkomst.
Dus u betaalt alleen het feitelijk afgenomen aantal keren TSO. Dit betekent dat er een wisselend bedrag op uw maandfactuur kan staan. Want het aantal dagen per maand kan variëren of er is mogelijk een schoolvakantie in een betreffende maand.

Incidentele en onregelmatige tussenschoolse opvang is natuurlijk ook mogelijk. Doch alléén wanneer u uw kind vooraf hebt laten registreren d.m.v. een aanmeldingsformulier. Ouders die incidenteel gebruik maken van de opvang krijgen een factuur achteraf. De kosten voor incidentele opvang zullen ook via automatische incasso worden geïnd.

De opvang is exclusief eten en drinken, dat nemen de kinderen van huis mee.

Een systeem op basis van strippenkaarten wordt door SKO niet gehanteerd.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding