POA Stuiterbol

Peuteropvang is kinderopvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar, tijdens schooltijden, in een groep van maximaal 16 kinderen. Het is een prima alternatief voor de bekende peuterspeelzaal. Gediplomeerde pedagogisch medewerksters begeleiden uw kind. Ze knutselen samen, doen spelletjes en spelen buiten. Natuurlijk kent zo’n dag peuteropvang ook rustmomenten.

De peuters hebben een vast dagprogramma, steeds aan de hand van een thema. We zorgen met een VVE programma (voor- en vroeg schoolse educatie), dat uw kind optimaal wordt voorbereid op de gang naar school. We werken met een erkende methode. De kinderen vermaken zich prima bij ons!

Deze vorm van kinderopvang is specifiek voor peuters. We bieden uw peuter een veilige speelplek én stimuleren de ontwikkeling van uw kind in brede zin. De kinderen leren samen spelen, samen delen en omgaan met regeltjes en afspraken. Ook stimuleren wij taalontwikkeling door veel met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren, verhaaltjes voor te lezen, te vertellen en liedjes te zingen. Intussen houden de leidsters de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten; denk aan de motorische- en taalontwikkeling, maar ook het leren spelen met andere kinderen. Mocht er op een van deze gebieden extra aandacht nodig zijn spelen de leidsters daar direct op in.

 

Kortom: Peuteropvang geeft kinderen een unieke mogelijkheid om zich al spelend te ontwikkelen. De basisschool is nu nog maar een kleine stap!

Kijk voor hier voor informatie over Peuteropvang Alkmaar

logo_peuteropvang_rollebol

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding