Opvang bij BSO Holderdebolder

Wat maakt Holderdebolder uniek?

De kinderen worden door onze pedagogisch medewerkers naar school gebracht en van school gehaald met onze eigen auto’s. Op de BSO wordt eerst gezamenlijk wat gedronken en gegeten en de kinderen kunnen vertellen wat ze op school gedaan of beleefd hebben. Dagelijks worden er door de pedagogisch medewerk(st)ers één of meerdere activiteiten aangeboden, maar de kinderen zijn vrij om te kiezen of ze er aan deel willen nemen. Lekker vrij spelen of met een boek op de bank mag ook. Tijdens de schoolvakanties worden er grotere activiteiten aangeboden, zoals een uitstapje naar een kinderboerderij, de speeltuin of het strand.
Bij BSO Holderdebolder is er extra aandacht voor dagarrangementen in samenwerking met de school.
Er worden allerlei activiteiten aangeboden, zoals sport- en spel activiteiten en sociaal culturele activiteiten. Kinderen worden gestimuleerd om mee te doen aan de activiteiten, maar worden nooit gedwongen. Als kinderen liever iets anders gaan doen, dan bieden wij ze daarvoor de ruimte.

 

Naast BSO is er ook peuteropvang mogelijk. Vraag hier gerust naar als u hier interesse in heeft.


Aanmelden & Informatie

Wilt u zich aanmelden voor BSO Holderdebolder? Gebruik dan het online inschrijfformulier of meldt u telefonisch aan bij onze centrale administratie van Rollebol kindercentra via 072 5669028. Ook kunt u hier meer informatie aanvragen over de andere vormen van opvang die wij bieden.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding