Opvang bij BSO Rollebol

Wat maakt BSO Rollebol zo uniek?

De BSO bestaat uit twee verticale groepen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Elke groep heeft zijn eigen groepsruimte.
De kinderen worden door medewerkers van Rollebol lopend of met een van onze eigen auto’s van school gehaald en naar de BSO gereden. Op de BSO wordt eerst gezamenlijk wat gedronken en gegeten op de groep. De BSO is een aanvulling op thuis en de school en daarom vinden wij het belangrijk dat de ontspanning van kinderen voorop staat. Door de pedagogisch medewerk(st)ers worden activiteiten aangeboden, maar de kinderen zijn vrij om te kiezen of ze er aan deel willen nemen. Regelmatig wordt er gewerkt met een open-deurenbeleid, wat betekent dat kinderen zelf mogen kiezen met wie en in welke ruimte ze gaan spelen. Tijdens de schoolvakanties worden er activiteiten aangeboden rond een bepaald thema. Er worden ook uitstapjes georganiseerd naar bijvoorbeeld een kinderboerderij, speeltuin, klimduin of het strand.

Brede school
Kinderdagverblijf Rollebol en BSO Rollebol zijn samen met rkbs ’t Baeken een officieel erkende brede school. Al voor de start van Rollebol formuleerden schoolbestuur en kindercentrum een gezamenlijke pedagogische visie (Eduzorgconcept). Een inhoudelijke en praktische samenwerking is ontstaan. Voor kinderen van de basisschool en kinderen die deelnemen aan de buitenschoolse opvang worden gezamenlijk naschoolse activiteiten georganiseerd.

Omdat het kinderdagverblijf naast basisschool ‘t Baeken is gelokaliseerd zijn er een aantal voordelen voor u als ouder te onderkennen.

De kinderen, maar ook de ouders zijn gebaat bij een integraal pakket met voorzieningen gericht op “onderwijs en zorg”. De school verzorgt van oudsher het onderwijs. Met de introductie van een kinderdagverblijf naast de school komen er additionele voorzieningen, die de functie onderwijs kunnen versterken. Een combinatie van onderwijs en opvang vormt met een integraal dienstenpakket een betere ondersteuning en bevordert de brede ontwikkeling van kinderen. Voor u ontstaan voordelen om de kinderen bij kinderdagverblijf Rollebol onder te brengen en/of bij ’t Baeken te plaatsen. De samenwerking op deze manier tussen een basisschool en een kinderdagverblijf is in de gemeente Alkmaar redelijk uniek.

Aanmelden & Informatie
Wilt u zich aanmelden voor BSO Rollebol? Gebruik dan het inschrijfformulier of meldt u telefonisch aan bij onze centrale administratie van Rollebol kindercentra via 072 5669028. Ook kunt u hier meer informatie aanvragen over de andere vormen van opvang die wij bieden. Wilt u eens een kijkje nemen? Dan kunt u contact opnemen om een afspraak te maken. Onze hoofdleidster maakt graag tijd voor u vrij voor een rondleiding.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding