vestiging-studiebolWelkom bij huiswerkbegeleiding Studiebol

Gezellige huiswerkclub

Inleiding:
Studiebol , een onderdeel van Rollebol Kindercentra is een gezellige huiswerkclub waar kinderen van de laatste klassen van het basisonderwijs en leerlingen van de brugklas van het voorgezet onderwijs in een rustige, vertrouwde omgeving onder begeleiding huiswerk maken. Wij werken met thema’s, zoals bijvoorbeeld  het in een groepje maken van een werkstuk. Het kind leert zelfstandig en in groepjes te werken. Verder het maken en plannen van huiswerk, het leren van toetsen etc. Kortom het aanleren van studievaardigheden.

Wat is ons doel?
Ons doel is uw kind ondersteuning te bieden bij het maken en plannen van huiswerk in de laatste twee jaren van de basisschool en het eerste jaar van het voortgezet onderwijs.
Soms heeft een kind op de basisschool iets meer uitleg of tijd nodig en krijgt het kind daarom extra huiswerk mee. Voor veel werkende ouders kan het veel tijd vergen om het kind hierbij te begeleiden. Ook de overstap naar het voortgezet onderwijs brengt veel veranderingen voor het kind. Er is vaak behoefte aan begeleiding bij het aanleren van studievaardigheden.

Wat wordt er aangeboden?
Studiebol biedt uw kind een huiswerkclub in een vertrouwde omgeving bij basisschool de Kring, Een vaste begeleider geeft begeleiding bij bijvoorbeeld het maken van werkstukken, spelling, grammatica, begrijpend lezen, rekenen, topografie etc.
Tevens wordt er aandacht besteedt aan het plannen van huiswerk en het aanleren van studievaardigheden, als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Voor wie?
Studiebol is bestemd voor kinderen van groep 7 en 8 in het basisonderwijs en leerlingen van de brugklas in het voortgezet onderwijs.
Voor de start bieden wij het kind een schoolagenda aan.

Waar wordt het aangeboden?
Studiebol is gevestigd in basisschool de Kring en is een onderdeel van Rollebol Kindercentra. Voor veel kinderen een rustige en vertrouwde omgeving.

Lesmiddelen
In overleg met basisschool de Kring maken wij gebruik van de bestaande lesmiddelen/methoden.

Geschoold personeel
De huiswerkbegeleiding wordt verzorgd door gekwalificeerd personeel.

StudiebolHuiswerkbegeleiding-LR.pdf
studiebolhuiswerkbegeleding-banner

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding