Welkom bij kindercentrum Skippybol

Dagopvang voor 0-4 jarigen in het centrum van Alkmaar

Scouting BSO KinderBolwerk- Buitenschoolse opvang AlkmaarKindercentrum Skippybol met kinderdagverblijf en BSO staat tussen monumentale panden aan de Kennemerstraatweg 11A. Voor ouders is het pand het beste te bereiken via een poort aan de Nieuwlandersingel, die toegang geeft tot een kindveilige binnenplaats met monumentale stadstuin. Daar is de aangrenzende buitenspeelruimte gerealiseerd. Tevens is er ruimte voor parkeren bij het brengen en ophalen van de kinderen. Skippybol heeft 14 eigen parkeerplaatsen op het binnenterrein. De kinderen die bij Skippybol van de BSO gebruik maken, delen de buitenspeelruimte met obs De Kennermerpoort.

Het aanbod bij Skippybol omvat een totaalpakket dat voldoet aan de wensen en eisen die ouders aan kinderopvang stellen. Dit uit zich in meer aandacht voor sfeer en geborgenheid, pedagogische aanpak en de speciale aandacht voor ontwikkeling en educatie. Maar ook is er volop aandacht voor spelen en plezier. Kindercentrum Skippybol biedt naast opvang op vaste en in te roosteren dagdelen ook flexibele dienstverlening.

Een goede indeling en inrichting van de locatie speelt een belangrijke rol om het juiste pedagogisch klimaat binnen de accommodatie te verkrijgen. Om dit te realiseren heeft het pand een grondige aanpassing ondergaan. Het is een modern gebouw geïntegreerd in klassieke statige herenhuizen met een fraaie stadstuin. Kortom een unieke accommodatie op een bijzonder kindveilige plek midden in de binnenstad.

Bij kindercentrum Skippybol treft u zowel dagopvang voor 0-4 jarigen als buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar aan. Buitenspelen in een rustige omgeving gelegen aan een karakteristieke stadstuin, autoluw en kindvriendelijk.

De pedagogische kwaliteit wordt gewaarborgd. Aandacht gaat uit naar het stimuleren van kinderen en vanuit spelsituaties komen tot ontwikkeling en educatie van de kinderen. Drie-plussers worden met een voorschools programma stap voor stap voorbereid op de basisschool. Vaardigheden worden spelenderwijs aangeleerd middels voor- en vroegschoolse educatie en themagerichte activiteiten.  Flexibiliteit en gemak is voor ouders van belang bij de combinatie van een gezin en werken en/of studie. Flexibele opvang en de vervroegde en verlengde openingstijden zijn daar onderdeel van.

Locatie:

Kindercentrum Skippybol
Kennemerstraatweg 11A
1814 GA ALKMAAR
t:  072 5616465
e: info@skippybol.nl
i:  www.skippybol.nl

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding