Kindercentrum Skippybol

Aantal groepen

Kindercentrum Skippybol heeft 3 babykamers en 4 groepen voor dreumesen, peuters en drie-plussers.

De babygroepen
Om baby’s de nodige rust te geven heeft Skippybol drie separate babygroepen. Er is altijd een vaste, voor uw kind bekende groepsleidster aanwezig. Zo kan er een goede vertrouwensband met uw kind opgebouwd en onderhouden worden. Tijdens het intakegesprek wordt het ritme van uw kind met u als ouders/verzorgers besproken, zodat de leidsters zoveel mogelijk hetzelfde schema als thuis aan kunnen houden. Wanneer de baby kan deelnemen aan een vast ritme wordt er met deze groep kinderen op gezette tijden gegeten, gedronken en geslapen. Als de kinderen een leeftijd van ongeveer 15 maanden bereikt hebben, stromen ze door naar de verticale groep. Hiervoor laten wij uw kind een paar keer oefenen, onder begeleiding van de vaste pedagogische medewerker.

Van dreumes tot drie+
De vier dreumes-, peuter- en drie+ groepen, van maximaal 16 kinderen per groep, hebben een verticale opzet. Dit houdt in dat de kinderen van 1-4 jaar gemengd op de groep worden geplaatst, deze indeling biedt vele voordelen. Zo hoeft uw kind gedurende de periode op het kinderdagverblijf niet te wisselen van groep en kan jong en ‘oud’ van elkaar leren.

Alle speel-, groeps- en slaapruimtes zijn optimaal ingericht op de leeftijd van de kinderen en bieden leermiddelen, speelgoed en activiteiten die passen bij elke ontwikkelingsfase tussen 1 en 4 jaar. De kinderen worden gestimuleerd zich verder te ontplooien. Net als in de babygroepen staan ook in de peutergroepen voorspelbaarheid, continuïteit en positieve stimulansen centraal. We leren kinderen liever zelf kiezen dan ze alles aan te bieden.

Uw kind staat centraal
Het kind met zijn persoonlijkheid en eigen behoeftes staat centraal. Kinderen mogen zijn wie ze zijn en in een vertrouwde omgeving kunnen ze hun wereld verder ontdekken. De kinderen worden gestimuleerd zich verder te ontplooien. Net als in de babygroepen staan ook in de peutergroepen voorspelbaarheid, continuïteit en positieve stimulansen centraal. We leren kinderen liever zelf kiezen dan ze alles aan te bieden. Ook hier zorgen we er door te oefenen en extra aandacht tijdens de eerste keren voor dat kinderen snel wennen. Ontmoetingen tijdens het buiten spelen zorgen er ook voor dat alle kinderen en pedagogisch medewerkers elkaar kennen.

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding