Kindercentrum Skippybol

VVE programma

Voorbereiding op de basisschool
Voor een doorgaande ontwikkellijn van peuter tot basisschool biedt Skippybol naast de spelactiviteiten ook voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Uw kind wordt dan optimaal voorbereid op de gang naar school. Dit erkende programma is opgesteld in nauwe samenwerking met de basisscholen van Alkmaar. Gediplomeerde pedagogisch medewerksters dragen zorg voor een verantwoord pakket afgestemd op de capaciteiten van uw kind. Kijk ook bij Peuteropvang Alkmaar voor meer informatie over ons VVE programma.

 

Inschrijven bij Rollebol kindercentra
Rondleiding